Home / Agenda / Afweer en coaching
Afweer en coaching
Datum
14-05-2019

Omschrijving

Mensen hebben veel mechanismen waarmee ze zichzelf beschermen tegen moeilijke of pijnlijke belevingen. Ze zijn creatief in het verzinnen van manieren om niet te weten wat ze niet willen weten, wat ze niet onder ogen willen zien. In de psychoanalyse wordt dat ‘afweer’ genoemd.
Wat weren mensen af? Het gaat om onacceptabele gevoelens, gedachten, fantasieën, maar ook om onwelkome aspecten van de realiteit. Deze afgeweerde aspecten roepen vaak angst en verwarring op, dat is de reden dat ze worden afgeweerd. Meestal is afweer onbewust, iedereen heeft blinde vlekken, die overigens vaak makkelijker door anderen te herkennen zijn.

Afweer is in principe gezond en noodzakelijk, maar het kan ook de realiteit en relaties verstoren. Bijvoorbeeld als de afweer een eenzijdige vorm aanneemt, of te ‘primitief’ is.

Uiteraard komen we afweer overal tegen en zo ook in de coachingsrelatie of andere professionele relaties. Het is handig om afweer te leren herkennen en ook te bepalen wat er mee kan of juist niet kan. Hoe ziet afweer er uit? Hoe ontwikkelt afweer zich van jongs af aan? Hoe kan ik er in een begeleidingsrelatie mee omgaan?

doel

Deze Masterclass richt zich op het verkrijgen van inzicht in wat afweer is, de ontwikkelingskant van afweer, de indeling in primitieve, neurotische en rijpe afweermechanismen en tenslotte hoe je kunt omgaan met verschillende vormen van afweer. Naast de theorie is er ruimte om te oefenen in het herkennen en hanteren van disfunctionele afweer op een steunende, of openleggende manier.

doelgroep

coaches en consultants, managers en HR professionals

intervisie

De mogelijkheid bestaat om aansluitend aan de masterclasses, in te schrijven voor een viertal intervisiebijeenkomsten in een kleine groep (4-6 personen). Deelnemers brengen eigen materiaal in, gebaseerd op vragen over een casus of een probleem. Meer informatie krijgt u tijdens de masterclasses.

masterclasses

De serie Een psychoanalytisch perspectief op coaching bestaat uit vier masterclasses:
Masterclass 1: Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional
Masterclass 2: Overdracht en tegenoverdracht in de professionele relatie
Masterclass 3: Afweer en coaching
Masterclass 4: Werken met verschillende persoonlijkheidstypes
Wanneer u zich inschrijft voor alle vier de masterclasses, krijgt u 10% korting per masterclass.

accreditatie NOBCO

Voor het volgen van alle vier de masterclasses worden 24 PE-uren toegekend door het NOBCO.Extra informatie

Mevrouw dr. S.C.M. de Maat is GZ-psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG) en psychoanalyticus.Aanmeldlink
www.rino.nl/324

Aangemeld door: Esther Hemink van RINO