Home / Agenda / Bijeenkomst Sioo-alumni: Complexiteit, nieuw organiseren en nieuw adviseren
Bijeenkomst Sioo-alumni: Complexiteit, nieuw organiseren en nieuw adviseren
Datum
17-11-2017

Omschrijving

(drie middagsessies: 17/11, 29/11 en 13/12; gericht op Sioo alumni die een rol vervullen als consultant)

De wereld verandert snel, en wordt steeds complexer. Hoe kun je daar als organisatie mee omgaan? Het zijn vragen waar wij als organisatieadviseur bijna dagelijks mee worstelen. In het Sioo programma Consulting Program & Community staan deze volop centraal. Maar wat betekent het? Wat is complexiteit eigenlijk? En verandert de wereld wel sneller dan vroeger?Extra informatie

Deze zomer startte Ben Kuiken, filosoof, journalist en ontregelaar, zoals hij zichzelf typeert, een zoektocht naar antwoorden op deze en vele andere vragen. Hij dook in de complexiteitstheorie. Hij trok naar Engeland, waar professor Ralph Stacey sinds de eeuwwisseling een origineel geluid laat horen, deed trainingen in scrum en Sociocracy 3. En hij sprak en spreekt met tientallen mensen met originele en afwijkende meningen en inzichten.

 

Maar nu de praktijk

Maar hoe zit het met de praktijk? De praktijk van mensen die, in de rol van adviseur, dagelijks met hoofd en hart in organisaties werken en proberen samen met de medewerkers het werk zo goed mogelijk te organiseren? Hoe landen al theoretische beschouwingen over complexiteit en nieuw organiseren daar?

Daarover kunnen Sioo alumni met elkaar en met Ben in gesprek. Wij nodigen u uit om in drie middagsessies samen met hem op te trekken. Het doel van de sessies is om te leren van elkaar, en om te onderzoeken hoe de theorie en inzichten van Ben en uw praktijkervaring en praktijkkennis zich tot elkaar verhouden en (kunnen) leiden tot nieuwe inzichten .

Er zijn drie thema’s die we graag samen met jullie verkennen:

Sessie 1: Wat is complexiteit en waarom is dat zo complex?

Over complexiteit wordt veel gesproken, maar er bestaan ook veel misverstanden over. Wat is het wel, en wat is het niet? En wat betekent die complexiteit dan voor het inrichten van organisaties?

Deze sessie vindt plaats op: vrijdag 17 november, van 13.30 – 17.00 uur

Sessie 2: Welke nieuwe organisatievormen doemen op. Hoe kunnen ze ons helpen met complexiteit om te gaan?

Holacracy, scrum, zelfsturende teams, spotify, Semco-stijl: de ene is nog hipper dan de andere. We willen onderzoeken wat ze specifiek toevoegen in onze omgang met de (toenemende) complexiteit van organisatie. Of is het vooral oude wijn in nieuwe zakken?

Deze sessie vindt plaats op: woensdag 29 november, van 13.30 – 17.00 uur

Sessie 3: Wat betekent complexiteit voor de rol en werkwijze van de organisatieadviseur?

Wie complexiteit serieus neemt, realiseert zich dat zij/hij geen controle heeft over wat er gebeurt. Wat betekent dat voor de rol van de organisatieadviseur? Kunnen we het vak beter opheffen, of valt er toch nog wel wat te adviseren?

Deze sessie vindt plaats op: woensdag 13 december, van 13.30 – 17.00 uur

 

 

Geen colleges of debat

De sessies zijn bedoeld om deze thema’s verder in een open dialoog met elkaar te verkennen. Vooral om eigen ervaringen en praktijk te koppelen aan de noties van Ben en zo deze drie thema’s gezamenlijk verder te brengen. Wat er tijdens de sessies ontstaat, hebben we niet in de hand. Maar zolang er ruimte is, zou er zomaar iets heel moois kunnen groeien.

 

Locatie, kosten en aanmelden

Deelnamekosten voor deze drie middagen bedragen 175 euro voor 3 bijeenkomsten en 75 euro per stuk.

Locatie: Sioo te Utrecht

Aanmelden: boers@sioo.nl (u ontvangt vervolgens een inschrijfformulier en nadere informatie)Aanmeldlink
http://www.sioo.nl/nl/1973-Bericht.html?id=120