• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Agenda / Campusgesprek over Macht
Campusgesprek over Macht
Datum
24-09-2019

Omschrijving

Op 24 september 2019 vindt een verdiepend Campusgesprek over Macht plaats onder leiding van Harry Starren en Guus Brackel, georganiseerd door M&C en Campus Landgoed Zonheuvel.

Aanleiding voor dit initiatief is het themanummer over Macht van M&C Quarterly, het vakblad van/voor organisatieadviseurs. In samenwerking met M&C organiseren wij dit gesprek. Doel is het op gang brengen van een dialoog tussen ondernemers, adviseurs en wetenschappers. De bijdragen van de auteurs in het themanummer gebruiken we daarbij als inleidende informatie. Wij streven naar een inspirerende uitwisseling van ideeën en ervaringen met aandacht voor verwondering, hartelijkheid en spontaniteit.

  • Welke perspectieven kunnen we onderscheiden bij het verschijnsel macht ?
  • Wat zijn markante verhalen rond het verschijnsel macht?
  • Wat is onze persoonlijke verhouding tot macht?
  • Wat heb ik te leren in het omgaan met macht?


Extra informatie

Wij verwachten dinsdagmiddag 24 september een bijzondere, divers samengestelde groep (m/v) van ondernemers, managers, adviseurs en onderzoekers. Er kunnen maximaal 36 personen deelnemen. Wij hanterende uitgangspunten van de Open Space methode. Na een plenaire uitwisseling van verhalen rond het thema macht, volgt een gerichte uitdieping van het thema en een verdieping van de onderlinge kennismaking in kleine groepen. Het landgoed biedt daarvoor een uitstekende context. Persoonlijke conclusies delen we op het eind.

Initiatiefnemers Guus Brackel, directeur Projectbureau Waardevol Werken en Harry Starren, bestuursadviseur en schrijver fungeren als moderatoren van de middag. Partners van de Campus landgoed Zonheuvel participeren in het gesprek; o.a. Stichting SBI, STAP-dialoog, SBI Formaat, NCD, Dialoogplein Nederland.

Het volgende thema is ‘Stress’. Het campusgesprek hierover zal in november plaatsvinden.Aanmeldlink
https://campuslandgoedzonheuvel.nl/event/campusgesprek-over-macht/