Home / Agenda / Certified Anti-Corruption Manager (CACM®)
Certified Anti-Corruption Manager (CACM®)
Datum
17-06-2019

Omschrijving

Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) – waarom?

Veel organisaties zijn zich nog steeds onvoldoende bewust van de risico's van en (persoonlijke) aansprakelijkheid voor corruptie bij (inter)nationaal zakendoen.
Corruptie is in veel delen van de wereld een groot probleem. Steeds meer landen en toezichthouders stellen strenge straffen in het vooruitzicht voor organisaties die geen beleid (en actieve naleving daarvan) hebben ten aanzien van corruptie. In toenemende mate heeft anti-corruptie, anti-witwas en sanctie wetgeving een landenoverstijgende werking. Zo zijn bv. de Bribery Act (UK) en de Foreign Corrupt Practicer Act (FCPA) uit de US ook van toepassing op Nederlandse organisaties wanneer zij internationaal opereren.

Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie op 2,6 miljard dollar per jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer andere landen dan de USA en de UK strikte(re) wetgeving invoeren om fraude en corruptie tegen te gaan. Ook Nederland richt zich steeds meer actief op de signalering en aanpak van fraude.

Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) – wat houdt de certificering in?

De Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) is een management professional certificering die in het leven is geroepen om management en governance professionals te voorzien van de kennis en vaardigheden om corruptie in organisaties te bestrijden en vermijden. Het 5-daagse programma met op de 5e dag het Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) examen richt zich op het bestrijden, vermijden en ontdekken van corruptie, het beheersen van fraude, witwassen, terrorisme financiering, interne controle en corporate governance (zie het uitgebreide programma). Na afloop van de Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) training bent u bekend met de wettelijke, management en psychologische procedures en aanpak om corruptie succesvol te bestrijden en vermijden in uw organisatie. Daarnaast bent u in staat de juiste hard en soft controls in uw organisatie in te zetten om ethisch gedrag te bewerkstelligen.

Over The AACI (The American Anti-Corruption Institute)

The AACI (American Anti-Corruption Institute) is de wereldwijde aanbieder van anti-corruptie trainingen op management niveau. Sinds 2016 biedt The AACI een wereldwijd erkende anti-corruptie certificering aan - Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) - voor organisaties die ondersteuning zoeken bij het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie.

Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) – voor wie?

Corruptie en omkoping zijn voor veel bedrijven een reëel probleem. Het bestrijden en vermijden ervan is dan ook van groot belang voor o.a. compliance professionals, fraud examiners en andere fraude specialisten, controllers, advocaten en (bedrijfs)juristen, forensisch en management accountants, in- en externe auditors, GRC-managers, risk managers en executive management.Extra informatie

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum of neem contact met ons op via info@imf-online.com of bel +31 (0)40 246 02 20

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, Financiële, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.Aanmeldlink
https://www.imf-online.com/vakgebieden/financieel-management/certified-anti-corruption-manager-cacm.php#inschrijven

Aangemeld door: Anke Maas van International Management Forum