• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Agenda / Goed Bestuur Jaarlezing 2020
Goed Bestuur Jaarlezing 2020
Datum
22-10-2020

Omschrijving

Winnen, maar hoe?

In de sport vinden we winnen vanzelfsprekend. In de wereld van bedrijven zou het niet anders moeten zijn. Hoe een organisatie onderneemt en presteert is vooral aan het bestuur, maar ook de raad heeft daarin een belangrijke rol. Hoe meet je dit af aan de stakeholders en het maatschappelijke belang? Extra informatie

Winnaars voor de lange termijn creëer je door op de korte termijn een indicatie te geven van de kansen. Zoals een hogere organische groei door betere service, aantrekkelijke producten, door innovatie, kostenbesparing en aansluiten bij het maatschappelijke belang. Om deze reden is de lange termijnwaardecreatie in de code corporate governance opgenomen. De code wordt door veel bedrijven gevolgd maar naast de lange termijn moeten prestaties gericht op korte termijnwaardecreatie natuurlijk ook niet uit het oog worden verloren.

Robert Jan van de Kraats is keynote spreker op de Goed Bestuur Jaarlezing 2020. Als oud-bestuurder bij Randstad en nu, als non-executive, maakt Van de Kraats van dichtbij mee hoe ingewikkeld het voor de raad is om mee te doen aan de ‘competitie’. Van de Kraats zal op 22 oktober ingaan op de vraag hoe organisaties betere prestaties kunnen leveren. En hoe de Raad daaraan kan bijdragen.

Vertrek

Na de jaarlezing presenteert Pieter Wijnsma het onderzoek dat hij samen met zijn collegae Hildegard Pelzer en Monika Milz heeft gedaan naar bestuurders die om verschillende redenen de organisatie hebben moeten verlaten. Naar de processen die dan spelen is weinig onderzoek gedaan. De onderzoekers hebben met veel bestuurders en toezichthouders gesproken en doen aanbevelingen om te voorkomen dat een gedwongen vertrek in beeld komt en als dat onvermijdelijk is, hoe dat proces voor de bestuurder en voor de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Discussie

Als laatste onderdeel vindt een paneldiscussie plaats tussen Inge Brakman, Robert Jan van de Kraats, Hildegard Pelzer en de aanwezigen in de zaal, onder leiding van Puck Dinjens. Centraal staat de vraag hoe je als Raad de bestuurders stimuleert tot dadendrang bij het realiseren van lange termijnwaardecreatie voor alle betrokkenen.

Tarief: €75,00 (excl. btw)

 

Programma
15.30Ontvangst
16.00Welkom
door Puck Dinjens, hoofdredacteur Goed Bestuur & Toezicht, platform voor governance, en eigenaar Governance in Balans
16.1oKeynote. Goed Bestuur Jaarlezing: Een veeleisende en uitdagende Raad
door Robert Jan van de Kraats
16.45

Als het niet lukt, wat dan? De bestuurder vertrekt.
door Pieter Wijnsma

17.05Hoe kan de Raad de bestuurder in zijn dadendrang helpen?
Inleiding door Inge Brakman, gevolgd door paneldiscussie
18.00Netwerkborrel
19.00Einde


Aanmeldlink
https://www.platformvoorgovernance.nl/product/goed-bestuur-jaarlezing-2020/?mc_cid=1f47ddb9f3&mc_eid=8ec7d8e4d8