Home / Agenda / Het individu aan/en het werk (module 1)
Het individu aan/en het werk (module 1)
Datum
04-09-2018

Omschrijving

Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid
De leergang A&O/A&G biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog. Waardevolle theorieën en wetenschappelijk onderzochte methodieken en instrumenten worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vak passeren de revue. Ook worden aansprekende voorbeelden uit de praktijk door collega’s gepresenteerd. De cursist vertaalt de theoretische en praktische inzichten en instrumenten naar haar/zijn eigen werkpraktijk. Daarnaast staan bruikbare kennis en inzichten uit aangrenzende beroepsvelden op het programma. Denk aan juridische, marketing en bedrijfskundige invalshoeken, maar ook klinisch psychologische inzichten uit de neuropsychologie en hersenonderzoek.

De leergang bestaat uit 5 modules. De leergang heeft de vorm van een carrousel, waarin men op elk moment kan instappen, waarbij de modules los en op zich staand gevolgd kunnen worden of als een gehele opleidingsreeks kunnen worden afgenomen. De volgorde waarin men de modules volgt is vrij.

Met het volgen van de gehele leergang voldoen A&O en A&G psychologen aan de (cursorische) eisen die gelden voor herregistratie.Extra informatie

Docent:

Cora Reijerse is opgeleid als cliëntgerichte en systeemgerichte psychotherapeut.Aanmeldlink
www.rino.nl/888

Aangemeld door: Esther Hemink van RINO