• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Agenda / Kennisdelingsavond Energietransitie: van plannen naar uitvoering
Kennisdelingsavond Energietransitie: van plannen naar uitvoering
Datum
26-11-2019

Omschrijving

Rijnconsult organiseert op 26 november een kennisdelingsbijeenkomst rondom het thema “Energietransitie: van plannen naar uitvoering”. Het doel van deze middag is het bijeenbrengen van een groep van relevante partijen om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen. Wij nodigen (programma)managers die vanuit gemeenten en corporaties betrokken zijn bij deze transitie van harte uit zich in te schrijven.Extra informatie

De reden dat we deze kennisdelingsavond organiseren is dat we als Rijnconsult zien dat veel gemeenten te maken hebben met dezelfde uitdagingen. De inhoud van het Klimaatakkoord is bekend, vrijwel elk college heeft stevige duurzaamheidsambities en de meeste gemeenten hebben inmiddels een beeld van de status van hun woningvoorraad en de beschikbare duurzame alternatieven op wijkniveau. Nu moeten deze plannen worden uitgevoerd. De energietransitie wordt daarom steeds meer een organisatievraagstuk: Hoe positioneer je het in de gemeentelijke organisatie? Hoe werk je samen met buurgemeenten en maatschappelijke partners, welke rol pak je daarbij als gemeente? En hoe geef je leiding aan deze transitie? Rijnconsult heeft veel ervaring op het gebied van regionale samenwerking, leiderschap en organisatieontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben we in verschillende rollen bijgedragen aan de Energietransitie.

Tijdens de avond zullen we een aantal van de best practices delen die wij in onze opdrachten zijn tegengekomen. Ook zal Yousef Assad de bevindingen presenteren van zijn onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten de energietransitie georganiseerd hebben.

De avond is kosteloos. Het enige wat wij van deelnemers vragen is het inbrengen van kennis en ervaring en met een veelvoud ervan de avond verlaten.

Praktische informatie

26 november | 14:30 - 17:30 uur (incl. eten)
Deze avond is kosteloos

Rijnconsult, Courtyard Building
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Laat je ons weten of we je mogen verwelkomen? Wij verheugen ons erop je te ontmoeten tijdens deze inspirerende avond!Aanmeldlink
https://www.rijnconsult.nl/kennisdelingsbijeenkomst-26-november-energietransitie

Aangemeld door: Melanie van Thor van Rijnconsult