• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Agenda / Leergang Denkadviseren: De opleiding tot denkadviseur (5 x 2 dagen)
Leergang Denkadviseren: De opleiding tot denkadviseur (5 x 2 dagen)
Datum
19-08-2021

Omschrijving

Voor wie?

Deze Leergang Denkadviseren is er voor iedereen die weleens adviseert over problemen en vraagstukken in organisaties en die zich het gedachtegoed van denkadviseren eigen wil maken. De leergang werkt integraal en transformatief, volgens oud-deelnemers.​

In de Leergang Denkadviseren: De opleiding tot denkadviseur maak je je de attitude, de kennis en het vakmanschap van de denkadviseur eigen. Zo ga je in deze Leergang waarschijnlijk anders denken over wat ‘goed adviseren’ eigenlijk betekent! Deelnemers noemen de leergang kaderverruimend en een krachtige impuls aan de eigen authentieke professionaliteit. De kern van denkadviseren bestaat uit:

a. Belangeloos, aandachtig en gastvaardig kunnen zijn (attitude)

b. Specifieke verbale en mentale vaardigheden (kunde)

c. Inzicht hebben in het dominante denken en jargon in

    organisatieland (kennis)

​​

Deze drie dimensies vormen de inhoud van het leerproject.​

Sub a: de houding

De houding en mentale vaardigheden van een denkadviseur zijn, t.o.v. de klant, bij voorkeur: belangeloos, aandachtig en verwonderd.

Een interventiekundige of denkadviseur heeft bijvoorbeeld:

- Geen eigen belang bij een eventueel ‘resultaat’ voor de klant;

- Geen oordeel of sympathie/antipathie voor de doelen, waarden, normen, gedragingen van de klant of diens organisatie.

- Weinig tot geen behoefte aan waardering of bewondering door klanten of anderen, noch de behoefte om zelf steeds ‘succesvol’ te zijn.

- De innerlijke rust tot niet-doen, tot afstand bewaren en aanwezig zijn zonder eigen prestatiedrang of andere eigen preoccupaties.

- Een enkelvoudige, directe, ongebonden professionele werkrelatie met de klant, die zo kort duurt als strikt noodzakelijk is.

Hieraan wordt tijdens de leergang gewerkt via gerichte feedback en in zogenaamde ‘roddeloefeningen’. Dat zijn oefeningen waarin volgens een speciale methode en spelregels, niet-beoordelend wordt geroddeld over de vooronderstellingen en interpretaties in iemands ‘verhaal’, in aanwezigheid van deze verteller (deelnemer), zonder dat deze zich mag mengen in het gesprek van de roddelaars.

Sub b: het vakmanschap

- Het vakmanschap van een denkadviseur toont zich als een combinatie van zes vaardigheden, die in diverse oefeningen worden getraind.

- Als belangeloze buitenstaander aandacht geven aan het denken van de klant, zonder zich met diens probleem of doel te identificeren of bemoeizuchtig te worden.

- Uit het verhaal van de klant kunnen afleiden welke interpretaties voor de klant 'vanzelfsprekend' zijn en in de weg zitten, en verschillende andere zienswijzen kunnen bedenken en eventueel aanbieden.

- In het gesprek met de klant dicht bij de taal van de klant blijven én taalkundig ‘uit de pas lopen’. Variëren van: alles nét éven ánders zeggen, tot en met radicaal anders dan de klant het ziet en zegt - en aldus, via dit spelen met taal, andere gedachten evoceren in het denken van de klant.

- Samen met de klant een denkadviescontract kunnen maken (niet: knecht worden!)

- Afwisselend op drie denknivo’s kunnen interveniëren : probleemoplossend, kaderverruimend en bewustzijn-ontwikkelend. (mono-, poly- en metaparadigmatisch)

- Tijdens het adviesgesprek de klant zo nodig helpen onthechten van diens oorspronkelijke (soms lang gekoesterde, vanzelfsprekend geworden) zienswijzen, zelfbeeld (zijnswijzen), waarden en gewoonten.​

Sub c: de Kennis

- De kennis die nodig is voor denkadviseren bestaat vooral uit mensenkennis en het kunnen herkennen van de eigenaardigheden van het discours van management.

- De theorie hierover en over de praktijk en filosofie van denkadviseren, wordt aangeboden in enkele korte ‘lessen’ en via een bundel artikelen van de hand van de begeleiders.

- Denkadviseren is vaak meer improvisatie dan een strenge professie. Het is vooral een open houding en een mentaliteit van aandacht, bescheidenheid en humor, plus een creatieve combinatie van begrip én verwondering over allerlei ‘gedoe’ in organisaties.Extra informatie

DATA, INVESTERING, LOCATIE

Wanneer?

De eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen is de

Leergang Denkadviseren: De opleiding tot denkadviseur 2021

 

DE NIEUWE DATA (oude data vervallen. Verschoven ivm Corona):

blok 1: 19+20 augustus;

blok 2: 16+17 september;

blok 3: 14+15 oktober;

blok 4: 11+12 november:

blok 5:  9+10 december

 

> De blokken vinden meestal plaats op donderdag en vrijdag en er vallen steeds 3 weken tussen de blokken.

De Leergang Denkadviseren duurt 10 dagen (5 maandelijkse blokjes van twee aaneengesloten dagen) in de maanden maart t/m mei 2021 (onder voorbehoud van verplaatsing naar najaar t.g.v. Corona). De Leergang wordt gegeven aan groepen van 5 tot 15 deelnemers, met open inschrijving via een individueel intakegesprek.

Uw investering

Deelnemen, p.p. (excl. verblijfskosten): € 4.250,= (Sioo is vrijgesteld van BTW)

Verblijfskosten per deelnemer (incl.. aandeel in zaalhuur en overnachting). Deze bedragen volgens opgave conferentieoord: 

 (5 x € 290,00) = € 1.450,= incl. BTW

Waar?

Landgoed Drakenburg, Baarn. (=Midden-NL) [onder voorbehoud]​

DOCENT-BEGELEIDERS

Docent-begeleiders: Dr. Edu Feltmann en drs. Jorrit Stevens

____________________________________________________________

 

Deze opleiding wordt op ons verzoek aangeboden, georganiseerd en geadministreerd door het Sioo*, als een van hun opleidingen voor organisatieadviseurs en begeleiders van organisatieontwikkeling.


*) Sioo is de "Stichting Interacademiale Opleidingen in Organisatie-advieskunde en begeleiding van organisatie-ontwikkeling", Stadsplateau 12, 3521 AZ Utrecht; zie: www.sioo.nl/partneropleidingen
____________________________________________________________

Wilt u meer informatie over de LIK ?
Bijvoorbeeld over de doelstelling, opzet, werkwijze, didactiek, intake, etc., dan kunt u de uitvoerige brochure aanvragen via het aanvraagformulier op deze website (zie hieronder 'Vraag brochure aan' of bij Sioo:

https://www.sioo.nl/opleiding/leerproject-interventiekunde/

 

Inschrijven en deelnemen?

U kunt zich gemakkelijk en snel inschrijven door u aan te melden via Sioo hier. Aan elke definitieve inschrijving gaat een individueel kennismakings- en intakegesprek vooraf met de docent-begeleider(s).

Wij zien er met plezier naar uit u in de LIK 2021 aan te treffen!Aanmeldlink
https://www.denkadviseren.nl/leergang-denkadviseren

Aangemeld door: Jorrit Stevens van GrasFabriek