Home / Agenda / Opleiding Facilitator Intervisie
Opleiding Facilitator Intervisie
Datum
01-02-2018

Omschrijving

Opleiding Facilitator IntervisieExtra informatie

De kwaliteit van intervisiebijeenkomsten is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van de facilitator. In deze opleiding ligt het accent ligt op doen. Naast de essentie van de theorie doen we veel intervisie en komt iedere deelnemer in de rol van de facilitator of casusinbrenger. We werken met de casuïstiek van de deelnemers zelf die vervolgens aan de hand van een van de intervisiemethoden wordt besproken. Daarnaast wordt in iedere bijeenkomst aandacht gegeven aan de taak van de facilitator. Die is gericht op het bevorderen van het groepsproces, o.a. door het stimuleren van de juiste bevraging gericht op het handelen van degene die een casus inbrengt. Hij zorgt voor zorgvuldige feedback en heeft oog voor de groepsdynamiek en anticipeert hierop. Zie voor het programma onderstaande website.Aanmeldlink
www.praktijkintervisie.nl

Aangemeld door: Monique Bellersen