Home / Agenda / Proeverij principes voor cocreatie
Proeverij principes voor cocreatie
Datum
23-08-2018

Omschrijving

Ervaar de werkzame elementen voor interactie, betrokkenheid en eigenaarschap. 

Donderdag 23 augustus 2018 van 13.30 - 17.00 uur in Utrecht. 

Samenwerken, betrokkenheid, eigenaarschap. Het zijn gevleugelde termen in organisatieverandering, bij burgerparticipatie en in transities. Maar hoe organiseer je dat? Hoe vind je een goede balans tussen sturing geven en loslaten? Tussen top-down kaderstelling en gezamenlijke invulling? Hoe ontstaan nieuwe mogelijkheden waar mensen ook iets mee kunnen en willen? Tijdens deze proeverij ervaart u zelf een aantal principes voor interactie en betrokkenheid en krijgt u zicht op hoe u cocreatie samen met hele systeem van belanghebbenden kunt vormgeven. De proeverij is ook een mogelijke voorbereiding op de driedaagse Praktijktraining 'participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions' van 22 (vooravond) t/m 24 mei 2019.Extra informatie

Programma

We starten om 13.30 uur met een interactieve kennismaking. Dan volgt een proeverij van diverse interactieve werkvormen waarmee je handen en voeten kunt geven aan de principes voor cocreatie, of vergaderingen, workshops en lessen interactiever maken, zoals:

- Praat met mensen in plaats van over mensen: Hele systeem in een ruimte brengen, vooral ook de doelgroepen en degenen die het moeten gaan doen.
- Niet alleen praten over samenwerken, maar betekenis geven door er samen aan te werken. Mensen als mens beschouwen, met al hun kennis en ervaring, niet alleen als huidige functie.
- Zoveel mogelijk kwaliteiten van mens zijn aanspreken: Hoofd, hart en handen.
- Ter plekke een diversiteit aan perspectieven en informatie delen: Real-time verslaglegging, overzichten maken.
- Balans tussen sturen en loslaten: Controleer wat je kunt (de setting, de uitnodiging, de kaders), laat los wat je niet kunt controleren (gedrag); zelfmanagement voor eigenaarschap.

Alle werkvormen in de proeverij gaan over de vraag ‘wat kan ik met cocreatie in mijn eigen praktijk?’ Gesprekken in kleine groepen wisselen we af met individuele reflectie en plenaire bespreking van toepassings(on)mogelijkheden en voorwaarden voor je eigen werkpraktijk. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af. 

Deelnamekosten en registreren

Deelnamekosten zijn € 98,- excl. BTW, per persoon. Deelnemers krijgen twee boekjes:

- Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren; vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven (Tonnie van der Zouwen)
- Cocreatie is ….13 mythen ontkracht (Hans Begeer en Lesley Vanleke)

Om deel te nemen aan de proeverij stuurt u een email met uw gegevens naar secretariaat@alignment.nu. U ontvangt dan een factuur en een deelnamebevestiging. Heeft u vragen, belt u dan Tonnie van der Zouwen, tel. 06 50 69 79 82, of stuur een email naar tonnievanderzouwen@alignment.nuAanmeldlink
http://www.alignment.nu/workshops/

Aangemeld door: Tonnie van der Zouwen van Alignment.nu