Home / Agenda / Sioo Studieweek Systemen 7
Sioo Studieweek Systemen 7
Datum
15-01-2018

Omschrijving

De Studieweek Systemen bestaat uit vijf dagen die elk in het teken staan van één stroming of een aantal aan elkaar verwante theorieën die de organisatie als systeem centraal zetten. In een breed aanbod van workshops wisselen theorie en praktijk elkaar steeds af.Extra informatie

Als het gaat om organisaties en verandering dan valt al snel het woord ‘systeem’. Systeemdenken, de organisatie als systeem, systemisch kijken, systeeminterventies. Wat bedoelen we eigenlijk? Zijn al die woorden synoniem aan elkaar? Of is het woord hetzelfde, maar zijn de uitgangspunten verschillend? Welke theoretische stromingen zien de organisatie als een systeem, en hoe zien ze dat dan? De diverse situaties waarin het begrip ‘systeem’ gebruikt wordt in relatie tot organisaties maakt het niet eenvoudig om (theoretische) verschillen of samenhang te zien. Voor velen blijft ‘systeemdenken’ een ambigue begrip. Als organisatieprofessionals blijven we daardoor in ons discours als het om systemen gaat vaak langs elkaar heenpraten.

 

Reden voor Sioo om een studieweek te organiseren over ‘Systemen’. Een intensieve week waarin we het begrip systeem in relatie tot organisaties in al zijn facetten bestuderen. Een keur aan docenten geeft, ieder vanuit hun eigen focus, een theoretische invulling aan het hybride begrip. Een brede waaier aan workshops biedt de praktische ervaring met vele instrumenten en methoden. We starten gezamenlijk vanuit een historische samenhang tussen de stromingen die we interactief verder versterken.

 

Tijdens de studieweek Systemen bestudeert u verschillende aspecten van systeemdenken. We wisselen stevige kennisoverdracht in colleges van experts af met ‘ervaren en doen’ in een breed palet van workshops. We spelen in op de verschillende instapniveaus van deelnemers door reflectie op verschillende ervaringsniveaus aan te bieden.

 

De studieweek Systemen biedt u de mogelijkheid om de samenhang en verschillen tussen de stromingen te begrijpen, de stromingen theoretisch flink te verdiepen en praktische ervaring op te doen met een heel aantal instrumenten en methoden.

 

Build your own Academy

De studieweek Systemen kan ook deel uit maken van Build your own Academy: een uniek concept waarin u samen met ons uw eigen, op maat gemaakte traject uitstippelt. Bekijk hier uw mogelijkheden!

Opleidingsgegevens

Voor wieOrganisatieprofessionals die het systeembegrip in de organisatie- en veranderkunde beter willen begrijpen. De studieweek is geschikt zowel voor professionals voor wie het begrip relatief nieuw is, als voor de meer gevorderde systeemdenker.
Duur/frequentie5 dgn
Studiebelasting64 uur
Deelnamekosten€ 2.950
Programmamanagerir. Brechtje Kessener
ProgrammacoördinatorEvelyn van den Boom
Docentendr. Adriaan Bekman,
dr. ir. Hans de Bruin,
dr. Ton Bruining,
prof. dr. John Grin,
Jesper Hanssen MSc,
Jaap van 't Hek MCM CMC,
drs. Mieke Hoekzema,
prof. dr. Thijs Homan,
mr. Mark Horn MWO,
drs. Wieger Janse,
ir. Brechtje Kessener,
dr. ir. Hans Lekkerkerk,
Jan Bas Loman,
drs. Shirine Moerkerken,
drs. Odette Moeskops,
drs. Leike van Oss,
drs. Harrie Regtering,
ir. Harry te Riele,
dr. Jos Roemer,
dr. Etiënne Rouwette,
dr. Gertjan Schuiling,
dr. Marijke Spanjersberg,
mr. Esther van der Valk,
Marieke Verhagen,
drs. Rob Wetzels
 
MasterprogrammaNee
Permanente educatie28 accreditatiepunten NIP
StudiereisNee
Verblijfkosten€ 790
DataStudieweek Systemen 7 Extra editie: 15 januari 2018
 
OpmerkingenDe deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijfkosten.


Aanmeldlink
http://www.sioo.nl/nl/1948-Opleiding.html?id=37