• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Agenda / Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur
Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur
Datum
23-04-2020

Omschrijving

Dwars door alle bedrijfskundige en economische factoren heen lopen vreemde wezens: mensen. Wat hen beweegt of wat bij hen juist weerstand oproept is de belangrijkste factor bij verandering en vernieuwing.

De centrale vraag in deze module is: hoe krijg je daar positieve beweging in?

Wat zijn de menselijke factoren die mee kunnen spelen in een organisatie? Wat kun je met een goede cultuuranalyse? Wat is de rol van het management in het bedrijf? Welke stijl van leidinggeven heeft invloed op de verschillende cultuur-aspecten? Hoe werken teams samen? Welke verschillende interventies kunnen een bijdrage leveren aan gedragsverandering en hoe geven we daaraan als adviseur betekenis?

Resultaat van deze module: na deze module kun je: analyseren en beïnvloeden van individuen en groepen tijdens verbeterprojecten.

Dag 1 – De theorie: wat brengt een individu in beweging? Donderdag 23-04-2020

Dag 2 – De praktijk: het herkennen en beïnvloeden van gedrag Vrijdag 24-04-2020

Dag 3 – Mens- en interventiemodellen: brainstorm tot large scale, mensen en praktische modellen van organisatieveranderingen Donderdag 07-05-2020

Dag 4 – Theorie en praktijk begrijpen en beïnvloeden van specifieke cultuurkenmerken Vrijdag 08-05-2020

Dag 5 – Mensen en praktische modellen van organisatieverandering, procesmanagement Maandag 18-05-2020

Dag 6 – Omgaan met de menselijke factor tijdens projecten: procesmanagement Dinsdag 19-05-2020

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Deelnameprijs: 2150,- BTW vrij. Dit bedrag is inclusief: intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch en een (deelname) certificaat.

Locatie: Studiecentrum Soeterbeeck, Elleboogstraat 2, 5371 LL Ravenstein

Dit is module 7 van de opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige. Deze module is ook los te volgen en te comineren met andere modules.

Doelgroep:

HRM-professionals

KAM-managers

Preventie managers

Arbo-consultants

Bedrijfsartsen

Arbeidsdeskundigen

Veiligheidskundigen

Arbeids- en organisatie deskundigen

en allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied.Aanmeldlink
https://www.naaw.nl/opleidingen/module-7-gedrag-en-cultuur/

Aangemeld door: Cecile de Roos van Nederlandse Academie voor ArbeidsWetenschappen