Home / Agenda / Training Design Thinking in het publieke domein
Training Design Thinking in het publieke domein
Datum
17-09-2018

Omschrijving


Wil je samen met bijvoorbeeld inwoners, cliënten, patiënten, bezoekers, klanten, collega’s en samenwerkingspartners nieuwe strategieën, diensten en beleid ontwikkelen waar mensen echt behoefte aan hebben? Neem dan deel aan onze training Design Thinking.

Design Thinking is een methode die diensten of beleid vanuit het perspectief van de belanghebbenden (opnieuw) vormgeeft, rekening houdend met de wensen, condities en context binnen het vraagstuk. Dat gebeurt niet door in te schatten wat deze belanghebbenden zouden willen, maar door samen met hen effectieve en efficiënte dienstverlening of beleid te co-creëren. Door Design Thinking worden nieuwe samenwerkingsvormen, benaderingen en perspectieven gecreëerd. Mensen, hun onderlinge relaties, beleving en behoeften staan hierbij centraal.

KR8LAB is binnen het publieke en sociale domein dé pionier in de toepassing van Design Thinking. Op basis van onze ervaring in vele maatschappelijke projecten brengen we je in deze training van één dag alle basistechnieken van Design Thinking bij.Extra informatie

Co-creatie met Design Thinking

De Design Thinking methode gebruikt verschillende tools die creativiteit en een open gesprek bevorderen tussen alle partijen. Mensen, hun onderlinge relaties, beleving en (latente) behoeften staan hierbij steeds centraal. In deze training ga je in een kleine groep aan de slag met een maatschappelijke oefencase. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Door vooral veel te oefenen ervaar je al doende de kracht van Design Thinking.

 

Programma-onderdelen:

-Theoretische introductie over Design Thinking met inspirerende voorbeelden uit het publieke en sociale domein
-Kijken vanuit verschillende perspectieven
-Netwerkanalyse, waarmee je alle belanghebbenden rondom de oefencase in beeld brengt.
-Waardenanalyse, het vaststellen van waarde-uitwisseling tussen deze belanghebbenden.
-Contextanalyse, het inzichtelijk maken van ontwikkelingen en trends rondom het vraagstuk 
-Persona, zodat we behoeften, wensen en gedrag van belanghebbenden beter leren kennen.
-Customer Journey, of klantreis, waarin we processen en interacties inzichtelijk maken

 

Voor wie is de training Design Thinking?

De training staat open voor professionals die zich bezig (willen) houden met maatschappelijke vraagstukken en waardecreatie.Aanmeldlink
https://www.kr8lab.nl/training-design-thinking-in-het-publieke-domein/

Aangemeld door: Maurice Vroman van KR8LAB