• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Agenda / Training Kampvuurgesprekken september 2020
Training Kampvuurgesprekken september 2020
Datum
24-09-2020

Omschrijving

“Leiders komen veel makkelijker tot een oplossing als ze leidinggeven vanuit de kracht van hun mensen. Ze worden krachtiger leiders.”

Ben jij een leider of facilitator die medewerkers wil uitnodigen vanuit hun creativiteit te werken? Een leider die inziet dat je zó tot de beste nieuwe ideeën komt? Inspireer jij mensen en laat jij je door jouw mensen inspireren? Wil je werken vanuit ‘the whole system in the room’ als startpunt? Dan laten we je graag kennismaken met een andere manier van beslissingen nemen: Afrikaanse Kampvuurgesprekken.
Het Kampvuurgesprek gebaseerd op de Afrikaanse Volksraadpleging is een vergadervorm die uitgaat van een dialoog, zonder oeverloze discussies. Een vergadervorm die ervoor zorgt dat iedereen zich gehoord voelt en die de leider helpt betere beslissingen te nemen. Beslissingen die door de organisatie worden ondersteund en uitgevoerd. 

Het werken vanuit de kracht van het collectief is het belangrijkste principe van een Afrikaans Kampvuurgesprek. Niet het individu, maar de groep staat centraal. Met veel ruimte voor ieders inbreng. Vergaderingen vinden plaats in een open ruimte waar iedereen in een halve cirkel zit en zijn of haar mening kan inbrengen. Tijdens het Kampvuurgesprek wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar waarheid, mening en ideëen te delen zonder dat daar negatieve consequenties uit voortkomen. Vanuit vertrouwen, eerlijkheid en openheid. Dankzij oprechte ideeën en meningen kun jij als leider betere en afgewogen besluiten nemen. Tegelijkertijd ervaren medewerkers dat ze werkelijk van betekenis zijn voor de organisatie waar ze zich met hart en ziel aan willen wijden.

De Kampvuur-principes zijn krachtige instrumenten om leiderschap te versterken, veranderingsprocessen op gang te brengen en een collectieve visie te ontwikkelen die door het hele bedrijf herkend en gedragen wordt. De Kampvuurgesprekken, zoals wij die uitvoeren hebben hun oorsprong in Botswana. Het is sterk verbonden met de ‘Ubuntu’-filosofie die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling: ‘Ik ben, omdat wij zijn’. In het boek Building Tribes staat deze manier van vergaderen uitgebreid beschreven.Extra informatie

In de tweedaagse training ‘Afrikaanse Kampvuurgesprekken’ leer je dialogen te faciliteren gebaseerd op een oeroude dialoogvorm, de Kgotla uit Botswana (een Afrikaanse volksraadpleging). Die hebben we gemengd met stille vergadertechnieken van de Inuït, talking sticks van Indianen, besluitvorming door de koningen van de Ashanti. Al deze wijsheid hebben wij samengevoegd tot een snel te leren, uiterst praktische en bijzonder down to earth handzame methode in vijf stappen die je na twee dagen goed onder de knie kunt krijgen. Je maakt gebruik van de wijsheid van het collectief met daarin een heel duidelijke rol voor de leider. Een uiterst praktische training met veel oefenen en tools om direct te gebruiken. Na twee dagen ben je zelf goed in staat kampvuurgesprekken te begeleiden. We wisselen kennis van de methodiek af met mooie beelden en verhalen over de achtergrond van de dialoogvormen. En verder oefenen we veel, heel veel. Kennis en vaardigheid in een training dus. In de kampvuurgesprekken wordt discussie vermeden, worden standpunten op een prachtige manier uitgewisseld en wordt heel rolbewust vergaderd. Er worden door de leider / bestuurder / MT / directie ter plekke besluiten genomen, nadat de wijsheid van het collectief (medewerkers, externen, klanten) uitgebreid verkend is. Gebaseerd op de Afrikaanse gedachte van Ubuntu; waarbij de gedachte is dat je alleen maar bestaat en kunt beslissen vanuit de zorg voor en wijsheid vanuit het collectief. Uiterst effectief in netwerkbijeenkomsten, programmatisch werken, strategieverkenningen, organisatieverandering. Je haalt ‘the whole system in the room’.

Je leert

het 5 stappen model voor een Afrikaans Kampvuurgesprek
faciliterende vaardigheden en metaskills
behouden van je neutraliteit als facilitator
leiders ondersteunen als inbrenger van vraagstukken
roltheorie
check-in en check-out als werkvorm

Voor wie

Je bent ervaren leider, manager, trainer, communicatieprofessional, moderator, facilitator, consultant, teamcoach, stafmedewerker, HR-adviseur en voelt je senang in het werken met groepen. Je beschikt over een stevig arsenaal van groepsdynamische werkvormen en vaardigheden om groepen te begeleiden. Je bent steeds nieuwsgierig naar nieuwe vormen van dialoog en begeleiding. Je wilt meer gebruik leren maken van de kracht van het collectief. Je weet dat een goede facilitator wonderen in groepen kan verrichten...

 

Trainer

Danielle Braun

Marion vd Guchte

 

Informatie kosten 

Dit is een tweedaagse training. Kosten zijn € 825,-, inclusief lunch, btw vrij.Aanmeldlink
https://academievoororganisatiecultuur.nl/opleidingen/training-afrikaanse-kampvuurgesprekken

Aangemeld door: Marijke Dieleman van Academie voor Organisatiecultuur