• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Bas Kooijman / Scrum master, de populairste baan van Nederland
Blog

Scrum master, de populairste baan van Nederland

Scrum master, de populairste baan van Nederland

29 juni 2017 - Onlangs verscheen op LinkedIn het lijstje ‘Populairste banen van 2017 in Nederland’. De nummer 10 op de lijst is opvallend genoeg de functie van scrum master. Het gemiddelde jaarsalaris van een scrum master bedraagt 75.000 euro en men voorspelt dat de vraag naar scrum masters binnen een jaar zal verdubbelen. Maar: Wat is een scrum master? Waarom hebben organisaties hen zo hard nodig? En om welke vaardigheden vraagt de functie?

Door Bas Kooijman

Dat de functie van scrum master voorkomt in het LinkedIn-lijstje wijst op een behoefte aan kennis en ervaring met scrum, agile-methodes, (software-) projectmanagement en softwareontwikkeling. Adviesbureau Agile Scrum Group beschrijft de functie als volgt: ‘Een scrum master is de facilitator van een agile-ontwikkelteam. Scrum is een methodologie die een team in staat stelt om zelforganiserend te zijn en snel veranderingen door te voeren. De scrum master beheert het proces waarin informatie uitgewisseld wordt.’  

De term ‘scrum’ komt van het rugby en verwijst naar het samenkomen van de spelers. Ook in een organisatie verzamelt de scrum master de teamleden regelmatig om te horen wat er is bereikt en wat er nog gedaan moet worden. In een tijdperk waarin producten en diensten constant worden vernieuwd, is het vermogen om met elkaar verbonden te blijven immers van het grootste belang. Hoewel een scrum master een informele rol lijkt te spelen - welke managers ook op zich kunnen nemen - begint de functie een rol op zich te worden. Terwijl de definitie van scrum master een adviserende functie suggereert, wijst de functieomschrijving op verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en productie van nieuwe producten. Hieronder een aantal beschrijvingen van de functie van scrum master die ik op LinkedIn heb gevonden:

Nuon: ‘De scrum master zal scrumteams binnen de organisatie faciliteren, coachen en leiden. In deze rol draag je bij aan de bekendheid en transparantie binnen het bedrijf, terwijl het bedrijfsvertrouwen groeit. Deze positie vereist sterke leiderschapsvaardigheden en de bekwaamheid om samenwerking aan te moedigen. Een goed begrip van agile-methodes, vaardigheden om transparantie te faciliteren en een behoefte om maximale efficiëntie uit scrumteams te halen, is hier noodzakelijk.’

Ministerie van Binnenlandse Zaken: ‘Begeleiding van de activiteiten van het scrumteam, overbrengen van agile-principes en actieve sturing geven aan processen waar nodig. Houdt het team verantwoordelijk voor ontwikkeling, procedures en processen die het beste de doelstellingen van de afdeling en organisatie weergeven. Is verantwoordelijk voor de ontwikkelprocessen om kwaliteit bij releases te verzekeren alsmede de organisatie klaar te stomen voor de nieuwe applicatie. Verzekert tevens dat tijdige, juiste en heldere communicatie plaatsvindt met alle stakeholders. Levert software-releases die voldoen aan de kwaliteitstandaarden en levert deze ook op tijd.’

ABN Amro (marketingafdeling): ‘Faciliteert de ontwikkeling van het kernproduct. Verantwoordelijk voor begeleiding van het team in het creëren en bijhouden van backlogs, begeleiding artefacten en het faciliteren van de sprint-planning, dagelijkse scrum-meetings en sprintreviews. Instrueert teams in de ontwikkeling van een gedetailleerde planning, budgettering, plan van uitgave en executie, risicomanagement, projectcontrole aan de hand van rapportering en hands-on teambegeleiding om projectvoltooiing te verzekeren binnen budget, planning en scope.’

Over Bas Kooijman
Bas Kooijman

Bas Kooijman, partner en Lean Six Sigma consultant bij Bureau Tromp in Amsterdam en Lean Six Sigma Group in London. Opgeleid als bedrijfskundige, werkervaring opgedaan bij o.a. Deloitte en fervent Italië (Le Marche) liefhebber. In 2010 is hij samen met zijn oud-collega Reinier Tromp, Bureau Tromp begonnen. Bij Bureau Tromp helpen zij opdrachtgevers om hun klanten blij te maken. Dit door slimmer te leren werken met de inzet van Lean en Six Sigma. Hierbij worden medewerkers opgeleid op de verschillende Lean niveaus, zoals Yellow BeltGreen Belt en Black Belt. Vervolgens worden de medewerkers door ervaren Lean Six Sigma Green en Black Belts vanuit Bureau Tromp begeleid. 

In 2015 hebben zij samen de Agile Scrum Group opgericht. Dit bedrijf richt zich op slim samen te werken met Agile en Scrum. Ook hier is het opleiden van medewerkers een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Medewerkers worden opgeleid tot Scrum Master, Product Owner of Agile coach waarbij je een Nederlands Scrum examen kan doen. Hierbij leren zij werken volgens het Scrum Framework.

In 2017 is IT Training Groep opgericht, dit bedrijf richt zich op moderne technologieën zoals Blockchain trainingen. Verder weet hij alles van Robotic Process Automation.