• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Dick van Ginkel / Hoe kies je een goede organisatieprofessional?
Blog

Hoe kies je een goede organisatieprofessional?

Hoe kies je een goede organisatieprofessional?

14 maart 2014 - De groep organisatieprofessionals is een bonte verzameling. Maar organisatieprofessionals laten nog weinig zien wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hen inspireert. Dat mag wel een tandje meer, vindt Dick van Ginkel.

Door Dick van Ginkel

Het is een bonte verzameling, de groep van organisatieprofessionals, voor zover je al van een groep kunt spreken. Bezoek maar eens de bijeenkomsten van OOA, ROA, NVIM, congressen van M&O of de jaarlijkse Learning Lane of Performa, en dan zie je een bonte stoet aan je voorbij trekken. Alle denkbare professionele achtergronden zijn aanwezig. Natuurlijk de bekende expertisegebieden als IT, Finance, Veranderkunde, Strategie, Logistiek, Management, HRM. Maar ook muziek, theater, outdoor, mindfulness, sport, opstellingen, paardencoaching en ga zo maar door.

De bedrijfsnamen zijn steeds exotischer,  de websites kleurrijk en verleidend, de beloftes voor – snel - resultaat groot, de manieren om in contact te komen dankzij sociale media talrijk. Dagelijks Twitteren en updaten van Facebook ze wat ze meemaken en hun visie op de gebeurtenissen naar buiten zenden is een must, net als het verzamelen van ‘endorsements’ op Linkedin over hun kwaliteiten. Als je dan toch een touwtje rond deze groep wil trekken, kan dat omdat ze zich allemaal organisatieprofessional voelen en ook steeds vaker noemen.

Begrijp me goed. Ik ben voor een zo groot mogelijke variëteit. Ik gun opdrachtgevers een brede keus, en de professionals zelf een zinvolle invulling van hun praktijk. Maar hoe kunnen opdrachtgevers in Gods naam een keuze maken over wie voor hen een geschikte organisatieprofessional zou kunnen zijn?

Ik kom zelf uit de school die er van uitgaat dat – om met Edu Feltman te spreken – slechts weinig problemen in organisaties mono-paradigmatisch zijn. In die zeldzame gevallen hebben opdrachtgevers iemand nodig die verstand van zaken heeft en kan zeggen hoe het moet; dan telt alleen de expertise. In vrijwel alle andere gevallen (multi- en metaparadigmatisch) vormt het denkkader of de identiteit van de opdrachtgever zelf de focus van de organisatieprofessional.  En dan telt niet zozeer wat de organisatieprofessional kan, maar wie hij of zij is. Van daaruit kan een vertrouwensband tussen opdrachtgever en organisatieprofessional ontstaan, de vraag van de opdrachtgever op het goede niveau met inzet van diens eigen verantwoordelijkheid worden aangepakt, leidend tot inzicht en echte leerervaringen.

Maar organisatieprofessionals laten nog weinig zien over wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat hun inspiratiebronnen zijn, wat en wie hen heeft gevormd. En in de intakeprocedures wordt ook maar zelden de ruimte genomen of gegeven om daarover met elkaar in gesprek te gaan, of komt na de intake met persoon A vervolgens een geheel andere persoon B.

Misschien kunnen we leentjebuur spelen bij de psychotherapie? In dat vakgebied zijn de professionals het vrijwel met elkaar eens dat de relatie tussen therapeut en cliënt belangrijk is, en dat die klik - zoals met andere relaties - een gevoelskwestie is. En in de wereld van de psychotherapeuten is het dan ook gebruikelijk om de cliënt vooraf te adviseren om heel zorgvuldig en op persoonlijke wijze de keuze te maken.

Een mooi voorbeeld hiervan is het artikel van Arthur van Amerongen. Hij beschrijft op een mooie manier hoe je een juiste psycholoog of psychotherapeut kunt kiezen. Lees maar eens, en vervang de ‘psychotherapie gerelateerde woorden’ door meer ‘organisatieprofessional taal’. Kunnen we daar als organisatieprofessionals van leren?

Over Dick van Ginkel
Dick van Ginkel

Dick van Ginkel is partner bij Consort en sinds 1979 werkzaam als organisatieadviseur. Hij is met name actief voor maatschappelijke organisaties en (semi) overheidinstellingen. Mede vanuit zijn ervaring als commissaris coacht hij bestuurders en toezichthouders in de boardroom. Bestuurlijk is hij actief als voorzitter van de raad van toezicht van Kombinatie Zeist, voorzitter van de RvT Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (Stmg), vicevoorzitter van de RvT van Spectrum Gelderland, en voorzitter van de redactie van Management & Consulting.

ginkel@consortgroep.nl