• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Dirk-Jan de Bruijn / Leer je fietsen uit een boek?
Blog

Leer je fietsen uit een boek?

Leer je fietsen uit een boek?

03 september 2013 - Ondanks de grote vraaguitval naar consultancy bestaat er wel degelijk nog veel behoefte aan externe expertise. Uitgedost met de juiste markt- en sectorkennis. Om zo in co-creatie met opdrachtgevers vanuit hoogwaardige klantadvisering te komen tot vormen van nieuwe waardecreatie of verdienmodellen.

Door Dirk-Jan de Bruijn

Ik mocht onlangs de net afgestudeerden van de PGO Management Consultant toespreken. Om hen ook deelgenoot te maken van wat er zich zoal afspeelt in het huidige consultancylandschap. Niet zozeer vanuit het gezichtspunt van de aanbieder, maar meer vanuit de opdrachtgevende kant. Want het is nog niet zo lang geleden dat de telefoon gretig rinkelde bij menig bureau. Waarbij die vette opdrachten – als smakelijk gebraden kippetjes – hups naar binnenvlogen. Om van de adviesbureaus te verwachten dat ze die vraagstukken lock, stock & barrel zouden uitvoeren. Interactie met de klant was er wel, maar lang niet in de mate waarin dat vandaag de dag nodig is. En nu zien we dat opdrachtgevers veel van die vraagstukken zélf uitvoeren. In dat verband wijs ik alleen maar naar initiatieven als ABD topconsult of I-Interim Rijk[1] waarbij de Rijksdienst de regie over dit type vraagstukken zélf opgepakt. Op zich ook terecht, zeker als je kijkt naar de kerntaken van de overheid.

Betekent dit dan dat we geen beroep meer doen op externe expertise? Wel degelijk! Zeker en vast. Alleen wél anders. Geen detachering meer. Geen manusjes van alles meer. En zeker geen commodities meer, want die hebben we voldoende in eigen huis. Maar wel specialties. Hoogwaardige professionals die over bewezen expertise beschikken. Met de wetenschap dat een speciality van vandaag – tenminste als het geen adviseurshype is – over een paar jaar ook weer een commodity kan worden. Adviseurs dus die bewezen ervaring hebben in ingewikkelde taaie verandertrajecten. Die de klappen van de zweep kennen: welke stappen zet je met welke prioriteit? Opdat we de trits richten-inrichten-verrichten ook in de juiste volgorde doorlopen. En dat betekent verdere specialisatie in specifieke vraagstukken. Uitgedost uiteraard met de juiste markt- en sectorkennis. Maar ook co-creatie: om samen met opdrachtgevers vanuit hoogwaardige klantadvisering te komen tot vormen van nieuwe waardecreatie. Of verdienmodellen.

In feite hebben we het hier over creativiteit en innovatie. En dat alles is natuurlijk niet mogelijk zonder educatie. Niet eenmalig zoals destijds het geval was, maar permanent. In de sfeer van ‘een dag niet geleerd is een dag niet geleefd’. Een leven lang leren dus. Om te transformeren van een belerende adviseur naar een lerende adviseur. Een zich continu ontwikkelende professional die niet alleen nieuwsgierig, maar vooral leergierig is. Want ontwikkelingen in de sfeer van technologie, stijgende emancipatieniveaus, verdere versplintering van klantbehoeftes en een snel platter wordende wereld zorgen voor een voortdurend toenemende snelheid van economische verandering. Bedrijfsvoordelen en verdienmodellen komen en gaan steeds sneller. Steeds meer kansen voor welvaartsgroei, maar ook steeds meer risico’s voor welvaartsbehoud. Deskundigen verwachten dat er in de komende vijf jaar meer zal gaan veranderen dan in de afgelopen twintig jaar is gebeurd. Waarmee men een jaarlijkse toename van maar liefst 50 procent voorspelt van de snelheid van technologische vernieuwing. En de bijbehorende hoeveelheid innovaties natuurlijk!

Alle hens aan dek dus. Met prachtige kansen voor consultants natuurlijk. Maar dat betekent wel voldoende oog hebben voor agility. Huh, agility? Ja, dat is een deftig woord voor behendigheid. Kijken we wel voldoende om ons heen, snappen we wat er allemaal gaande is én spelen we daar dan ook lenig genoeg op in? En educatie kan ons daarbij helpen. Niet in de traditionele vorm, maar vooral in interactie met de dagelijkse weerbarstige praktijk. Middels het werkplaatsmodel bijvoorbeeld. Opdat iedere consultant zo ook zijn of haar eigen authenthieke praktijktheorie ontwikkelt. Die bewezen succesvol is. Want zeg nou zelf: wie van u heeft leren fietsen uit een boek? Dat doe je toch aan de hand van je vader of moeder, met voorzichtige eerste trapjes. Volgens het beproefde meester-gezel systeem. Om zo dat échte vakmanschap weer die centrale plek te geven!

[1] Ik ben zelf actief geweest als kwartiermaker voor I-Interim Rijk i.o.v. de Rijks CIO.

Over Dirk-Jan de Bruijn
Dirk-Jan de Bruijn

Opgeleid in Groningen (bedrijfseconomie) en aan de VU (PGO Management Consultancy). Na twee decennia actief te zijn geweest in consultancy (IBM, Deloitte en rechtsvoorganger Bakkenist) overgestapt naar een directiefunctie bij Rijkswaterstaat. Daar een bijdrage geleverd aan de transitie van aanbieder van infrastructuur naar aanbieder van mobliliteit. Na groot aantal jaren actief geweest te zijn als kwartiermaker binnen het Concern Rijk nu actief met de EU Truck Platooning Challenge. Om zo stappen te zetten om andere mobiliteits- en logistieke concepten te operationaliseren. Participeer daarnaast frequent in Gateway reviewteams. Heb mijn eigen veranderervaringen toegankelijk gemaakt in 'Vastgeroeste Patronen Doorbreken' (Scriptum 2016).

https://www.scriptum.nl/boeken/vastgeroeste-patronen-doorbreken/

Naar een youtube-filmpje over Dirk-Jan de Bruijn.