• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Dirk-Jan de Bruijn / The medium is the message!
Blog

The medium is the message!

The medium is the message!

25 november 2013 - Het is cruciaal dat de huidige transformatie van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving niet op een klassieke verticale wijze plaatsvindt. Adviesbureaus kunnen daarbij een essentiële rol spelen door hun opdrachtgever te helpen om in de huid te kruipen van z'n gebruiker.

Door Dirk-Jan de Bruijn

Zonder dat we het écht in de gaten hebben, voltrekt zich momenteel een geweldige revolutie: we zijn in ons land op grote schaal de traditionele verzorgingsstaat aan het ombouwen naar een heuse participatiesamenleving. Sterk sturend op eigen verantwoordelijkheden. Onze verse Koning vatte dat kernachtig weer tijdens zijn eerste officiële optreden op Prinsjesdag: De regering werkt aan de omslag naar een participatiesamenleving middels hervormingen die onze publieke voorzieningen aanpassen aan de eisen van deze tijd. De klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft juist op deze terreinen regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn. En ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen. In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen.

Heldere taal lijkt me zo. Hamvraag is natuurlijk hoe we dat gaan operationaliseren. Hoe krijgen we dat vergezicht nu up & running? Want de praktijk van alledag is – zoals we allemaal weten – weerbarstig! Zeker als je weet wat er zich momenteel in menig Haagse beleidstoren afspeelt. Of binnen de burelen van onze decentrale overheden. Natuurlijk heeft iedereen het over de slag die gemaakt moet worden om zo die burgerkracht ook te kunnen verzilveren. Waarbij je vraaggestuurd moet inspelen op de behoeftes van onze landgenoten. Gebruikmakend van het feit dat ons opleidingsniveau in de afgelopen vijftig jaar meer dan een factor acht (!) is toegenomen. Niet zo vreemd dus om die burger dan ook écht serieus te nemen! En dat betekent co-creatie: in onderlinge dialoog kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Spreekt voor zich dat succesvolle co-creatie vraagt om gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Maar ook om common ground, enthousiasme en daadkracht.

Maar de wijze waarop je zo’n transitie aanpakt bepaalt in hoge mate de uitkomst. Zoals Jansen en Swieringa dat omschrijven in hun boek ‘Gedoe op tafel’: the medium is the message. En laat hier de schoen nou fors wringen. Want de dagelijkse praktijk laat helaas nog steeds zien dat we dat op dezelfde verticale wijze blijven doen. Zoals we dat gewend zijn. Lekker topdown. Met een hoog ‘wij-weten-wel-wat-goed-voor-u-is’ gehalte. Bedacht vanachter dat mooie glimmende bureau. Verpakt in een duffe beleidsnota met een hoog ‘one size fits all’ gehalte.

En juist op dit front moeten de consultancy bureaus het lef hebben om hun opdrachtgevers vanaf dag één bij te staan om het vraagstuk geheel anders aan te vliegen. Om te voorkomen dat we de slag van verticaal naar horizontaal op een klassieke wijze aanpakken. Laten we leren van de wijze woorden van Albert Einstein: ‘Als je doet wat je deed krijg je wat je altijd al kreeg’. Problemen moet je immers niet oplossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan!

Als je co-creatie écht serieus neemt, dan moet je vooral je zintuigen willen gebruiken. Openstaan voor andere dingen. Goed willen luisteren. Diversiteit gebruiken als driver. Uit je comfortzone durven stappen. Je kwetsbaar opstellen. En dat betekent dus zoals ik onlangs hoorde van een adviesbureau om samen met je opdrachtgever in de huid te kruipen van die gebruiker. Zoals een ziekenhuisdirectie die zichzelf twee dagen als patiënt liet opnemen in hun eigen ziekenhuis. Of leden van een directie van een woningbouwcorporatie die een etmaal gingen logeren bij een van hun huurders. Om zo hun woongenot te kunnen ervaren. Of een managementteam dat wilde weten wat jongeren bewoog waarbij iedereen van hen een dag meeliep met studenten. Om samen op te staan, te ontbijten, boodschappen te doen, te koken, etc. Niet vanuit een duffe vergaderzaal met tl-buizen, maar gewoon in de échte praktijk van alledag. Om zo de werkelijkheid ook op te kunnen snuiven. In de sfeer van Confucius: ‘Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken’.

Kort en goed: als jij als adviseur écht klantgericht wil acteren, dan neem je je opdrachtgever gewoon mee. Naar de plek waar het gebeurt. Om zo die cruciale signalen op te vangen. En om zo met elkaar te komen tot nieuwe vormen van dienstverlening. Inspelend op de kracht van onze maatschappij.

En avant!

Over Dirk-Jan de Bruijn
Dirk-Jan de Bruijn

Opgeleid in Groningen (bedrijfseconomie) en aan de VU (PGO Management Consultancy). Na twee decennia actief te zijn geweest in consultancy (IBM, Deloitte en rechtsvoorganger Bakkenist) overgestapt naar een directiefunctie bij Rijkswaterstaat. Daar een bijdrage geleverd aan de transitie van aanbieder van infrastructuur naar aanbieder van mobliliteit. Na groot aantal jaren actief geweest te zijn als kwartiermaker binnen het Concern Rijk nu actief met de EU Truck Platooning Challenge. Om zo stappen te zetten om andere mobiliteits- en logistieke concepten te operationaliseren. Participeer daarnaast frequent in Gateway reviewteams. Heb mijn eigen veranderervaringen toegankelijk gemaakt in 'Vastgeroeste Patronen Doorbreken' (Scriptum 2016).

https://www.scriptum.nl/boeken/vastgeroeste-patronen-doorbreken/

Naar een youtube-filmpje over Dirk-Jan de Bruijn.