• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Dirk-Jan de Bruijn / Verandermoe
Blog

Verandermoe

Verandermoe

23 oktober 2013 - Veel organisaties zijn verandermoe. En dat terwijl er in de komende vijf jaar meer gaat veranderen dan in de afgelopen twintig jaar. Juist dat betekent nú de omslag maken van het verstikkende verticale top-down denken naar vloeiendere samenwerkingsvormen gestuurd door waarden, heldere doelen, vertrouwen en verbinding. Dat zijn ingewikkelde trajecten waarbij mensen over hun eigen schaduw moeten springen. Spreekt voor zich dat de inbreng van ervaren experts daarbij cruciaal is.

Door Dirk-Jan de Bruijn

Ik kom nog wel eens in een veranderkeuken. Waar wordt gehakt, gezaagd en gesnoeid. Om zo die organisatie weer fit te krijgen. En dan hoor ik frequent: stopt het dan nooit met dat eindeloze veranderen? De vraag stellen is het antwoord geven. Verschillende goeroes voorspellen namelijk dat er de komende vijf jaar meer gaat veranderen dan in de afgelopen twintig jaar! Want routinematig werk, maar ook niet-routinematig werk van professionals zal fors geraakt gaan worden door slimmere toepassing van technologie. Kijk maar wat de gevolgen zijn van elektronisch bankieren of digitaal shoppen. Of naar de mogelijkheden van data-analyse bij zakelijke dienstverleners. Of toepassing van 3D printing voor productie en logistiek. En daarmee leven we in een alsmaar veranderende wereld.

Gezwets? Dacht het niet. Lees het aansprekende rapport maar dat de Boston Consulting Group eind vorig jaar presenteerde. Over de contouren van een nieuw verdienmodel. Gericht op een toekomstvast welvaartsniveau van Nederland in 2030. En dat lijkt erg ver weg, maar over iets meer dan vijftien jaar is dat al zo ver! Hun centrale boodschap past in wat die experts voorspellen: de ontwikkelingen in de sfeer van technologie, stijgende emancipatieniveaus, verdere versplintering van klantbehoeftes en een snel platter wordende wereld zorgen voor een voortdurend toenemende snelheid van economische verandering. Bedrijfsvoordelen en verdienmodellen komen en gaan sneller: steeds meer kansen voor welvaartsgroei, maar ook alsmaar toenemende risico’s voor welvaartsbehoud. En de verwachting is dat deze versnellingstrend zich in de komende twee decennia nog eens verder zal gaan verdubbelen! Middels een soort van multiplier. Waarmee men een jaarlijkse toename van maar liefst 50% voorspelt van de snelheid van technologische vernieuwing. En de bijbehorende hoeveelheid innovaties natuurlijk! Jawel.

En dit wordt onderstreept door de snelheid waarmee consumenten die innovaties dan omarmen: vergde de acceptatie van het stoomschip nog meer dan een eeuw, internet veranderde de wereld in minder dan een decennium en recent hebben Apple en Facebook een revolutie ontketend in minder dan vijf jaar tijd!

Juist dat stelt hoge eisen aan onze wendbaarheid. In goed Nederlands: ‘agility’. Zien en snappen wat er gebeurt, blijvend om je heen kijken en daar dan vervolgens snel en lenig op inspelen. Vrij vertaald: behendigheid, lenigheid. Dus niet schoksgewijs – eens in de vijf jaar een formele reorganisatie die eindeloos duurt  –, maar organisch. Flexibel. Gestuurd door waarden, samenwerking, heldere doelen, vertrouwen en verbinding. Met passie. En dus niet meer vanuit een starre structuur met bijbehorend verstikkend top-down organogram. Maar vloeiender. Met andere en wisselende samenwerkingsvormen. Horizontaal. Die we snel weten te operationaliseren. Georganiseerd rondom een concreet vraagstuk. Over de grenzen van afzonderlijke organisaties heen. In cocreatie met gebruikers of stakeholders.

Makkelijk gezegd. Want juist dit vraagt om competenties die het mogelijk maken om over je eigen schaduw heen te kunnen springen. Lijkt me dan ook dat de inbreng van onafhankelijke experts hierbij buitengewoon nuttig is. Professionals die weten waar ze het over hebben. Die eerder met dat bijltje hebben gehakt. En die samen met de organisatie de juiste stappen zetten om dat horizontale werken daadwerkelijk up & running te krijgen. Opdat we veranderen niet meer ervaren als corvee, maar gewoon als het inspringen op nieuwe kansen. Gericht op het verzilveren van waarde natuurlijk.

En avant!

Over Dirk-Jan de Bruijn
Dirk-Jan de Bruijn

Opgeleid in Groningen (bedrijfseconomie) en aan de VU (PGO Management Consultancy). Na twee decennia actief te zijn geweest in consultancy (IBM, Deloitte en rechtsvoorganger Bakkenist) overgestapt naar een directiefunctie bij Rijkswaterstaat. Daar een bijdrage geleverd aan de transitie van aanbieder van infrastructuur naar aanbieder van mobliliteit. Na groot aantal jaren actief geweest te zijn als kwartiermaker binnen het Concern Rijk nu actief met de EU Truck Platooning Challenge. Om zo stappen te zetten om andere mobiliteits- en logistieke concepten te operationaliseren. Participeer daarnaast frequent in Gateway reviewteams. Heb mijn eigen veranderervaringen toegankelijk gemaakt in 'Vastgeroeste Patronen Doorbreken' (Scriptum 2016).

https://www.scriptum.nl/boeken/vastgeroeste-patronen-doorbreken/

Naar een youtube-filmpje over Dirk-Jan de Bruijn.