• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Erwin van de Pol / Ruis: Wederom zingeving
Blog

Ruis: Wederom zingeving

Ruis: Wederom zingeving

13 december 2019 - Ruis belicht de randjes van het adviesvak en gaat over dat wat wij wel weten, maar soms niet willen weten.

Door Erwin van de Pol

Mijn column Macht en zingeving (M&C no. 2, 2019) heeft meer reacties dan anders opgeleverd. Ik reageer graag op de betrokkenheid van lezers bij het thema zingeving. Het leeft en dat is interessant.

Waar ging het om? Ik noemde het woord ‘zingeving’ een begrip dat is gebaseerd op de aanname dat dingen ook zin moeten hebben. Anders kun je ook geen zin geven. Zingeving kwalificeerde ik als de totale postmoderne leegte.

De reacties waren niet allemaal inhoudelijk. Sommigen overschatten het speelveld. Een column mag in zijn beknoptheid prikkelen. Mijn paar zinnen over zingeving in een bijdrage die verder gaat over het thema van dat nummer, macht, betreffen de ervaring dat de term zingeving laten vallen in leiderschapstrajecten voldoende is om het er vervolgens niet meer over te hebben. Zingeven is een woord dat blijkbaar zo indrukwekkend is dat het stil maakt. Mijn ervaring is dat doorvragen naar het waarom dat dingen zin moeten hebben, onwenselijk is. Zingevers zijn vaak boos of verdrietig omdat ze denken dat je met de vraag wilt provoceren.

Er waren grofweg vier soorten reacties. De eerste categorie onderstreept het bovenstaande. Het kan eenvoudig niet zo zijn dat de dingen geen zin hebben, punt uit. Deze categorie bestaat opvallend vaak uit mensen die aangeven een protestantschristelijke achtergrond te hebben. Wat geen verbazing wekt. Katholieken nemen zichzelf, anderen en de wereld zoals die zijn. Protestanten, kijken naar zichzelf, anderen en de wereld zoals die zouden moeten zijn. Dat maakt het moeilijker de zinloosheid der dingen dapper onder ogen te zien.

Het tweede segment vormen zij die manhaftige pogingen doen het mij oneens te zijn, maar die daarin niet slagen omdat ze het met me eens zijn, zonder dat zelf door te hebben. Dat leidt tot discussies kenmerkend voor adviseurs onderling.

Ten derde zijn daar dan de lezers die iets lezen dat er niet staat en met mij daarover in debat willen. Dus over iets dat ik niet geschreven heb, noch vind. Dat maakt een volwaardige reactie onmogelijk. Bijvoorbeeld iemand die benieuwd is naar mijn “persoonlijke zingeving”. Ja, dan komen we weer uit op de totale leegte dus.

De vierde categorie, en nu wordt het serieus, haalt begrippen door elkaar. Deze mensen hebben het over het begrip ‘zin’ op zichzelf, dat is echt wat anders dan ‘zingeving’. Of ‘zinbeleving’. Iemand vertaalde die laatste term wel mooi in iets dat je ook ‘geluk’ kunt noemen. Dat is niet een geluk dat uitsluitend aangenaam is. Mensen hebben er vaak ongemak en pijn voor over om iets voor elkaar te krijgen dat voor hen van grote betekenis is. Dat bedoelde ik ook met dat je gewoon in dingen zin kunt hebben. En ik nodig iedereen uit daarover verder van gedachten te wisselen. Als ze daar nog zin in hebben tenminste.

 

Over Erwin van de Pol
Erwin van de Pol

Erwin van de Pol van Rijnconsult is, op een intermezzo in het diplomatenklasje en een loopbaan op internationale treinen als afwasser en ligwagenconducteur na, al zijn hele werkzame leven adviseur. Hij schreef honderden artikelen en vier bekroonde essays en is auteur en blogger van het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras.