Home / Blogs / Frans van der Storm / Van tweeën één
Blog

Van tweeën één

Van tweeën één

18 september 2013 - Adviseur / interimmer of bestuurder / toezichthouder. Onlangs speelde de vraag weer op in de media over dubbelrollen. De Kerncode is daar duidelijk over...

Door Frans van der Storm

Hoeveel het er zijn? ik weet het niet. Toch, als ik zo eens rondvraag bij collegae, dan zijn het er velen. Adviseurs en interimmers die naast hun dagelijkse werk een nevenfunctie vervullen zoals bestuurslid of toezichthouder.

De laatste weken is het weer helemaal raak in de media. Ze pakten breed uit over de oprichter van Alpe d'Huzes / Inspire2Live, Coen van Veenendaal en de voorzitter van de Stichting SBF, Steven van Eijck, met naam en toenaam. Zij lieten zich betalen voor hun werkzaamheden voor de stichtingen waaraan zij als bestuurder waren/zijn verbonden. De ingezonden brievenrubrieken, de reacties op internet, ze lieten geen spaan heel van die mensen en de opmerkingen over graaien waren niet van de lucht.

Mij gaat het nu even niet om de hoogte van de declaraties. We weten niet hoeveel en wat voor werk is geleverd. We weten niet of de betalingen in verhouding zijn met de geleverde prestaties en behaalde resultaten. Nee, het gaat erom hoe we vanuit onze beroepsgroep er tegenaan kijken dat een adviseur of interimmer naast zijn bestuursfunctie ook betaald werk doet voor de instelling waarvan hij bestuurder is.

Want, laten we helder zijn. Zou het niet plezierig zijn, juist in deze tijden waarin de opdrachten niet echt voor het oprapen liggen, als we door onze nevenactiviteiten aan extra werk kunnen komen?  En als er dan in 'onze' stichting of vereniging behoefte bestaat aan externe deskundigheid, nota bene op een gebied waarin we zelf actief zijn, zou het dan niet zonde zijn om dat werk aan iemand te gunnen die niets uitstaande heeft met onze club? Dan kunnen we dat toch net zo goed zelf doen op dezelfde of gunstiger condities? Maar, moeten we dat ook willen?

Het is van tweeën één. Óf je bent bestuurder of toezichthouder, óf je bent (zakelijk) dienstverlener.

De rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer behoren gescheiden te zijn. De gedragscode voor kennisintensieve dienstverlening is daar duidelijk over: je vermijdt de schijn van belangenverstrengeling. Dat is geen juridische benadering, dat is een professionele kernwaarde.

Dat doe je niet door te stellen dat je als persoon bestuurder bent, en dat jouw BV is ingehuurd.

Áls je vindt, en/of als je medebestuursleden vinden dat jij de aangewezen persoon bent om een opdracht voor de instelling uit te voeren, dan treed je terug uit het bestuur. En bij voorkeur na een offerteprocedure met concurrentiestelling bepaalt het dan zittende bestuur aan wie de opdracht wordt gegund.

Frans van der Storm

Over Frans van der Storm
Frans van der Storm