Home / Blogs / Govert van Koningsveld / Wat is de waarde van uw kernwaarden?
Blog

Wat is de waarde van uw kernwaarden?

Wat is de waarde van uw kernwaarden?

26 november 2015 - U herkent ze vast wel, mooie woorden van bedrijven om hun reden van bestaan te onderstrepen: ‘Vertrouwd, Deskundig en Ambitieus’ (ABN AMRO) of ‘Eenvoud, Vertrouwen en Persoonlijk’ (KPN). Deze kernwaarden worden gebruikt op de website en sommigen hebben ‘awareness’-sessies gehouden onder het personeel. Echter, na een intensieve introductieperiode gaat iedereen weer aan het werk en verdwijnt de aandacht ervoor langzaam naar de achtergrond.

Door Govert van Koningsveld,

Wat is daar mis mee zult u zich afvragen. Dat zal ik u vertellen: het voortbestaan van de onderneming hangt er vanaf! Kernwaarden zijn het ethisch kompas van een bedrijf, het geeft aan wat het bedrijf de moeite waard vindt om na te streven. Het geeft dus ook een beeld van de identiteit van een bedrijf. De laatste jaren zijn in verschillende sectoren bewegingen in gang gezet die aan de kernwaarden geen recht deden. Denk hierbij aan woningbouwcorporaties, verzekeraars, banken en accountantskantoren. Langzaam verloren bedrijven in deze sectoren hun identiteit. Ze raakten de weg kwijt en vergaten voor wie zij er ook al weer zijn en wat zij hadden beloofd. De korte termijndoelstellingen van deze ondernemingen kregen een steeds dominantere positie, en het eigen gewin kreeg de overhand. De gevolgen zijn ons inmiddels bekend. Het ene schandaal na het andere haalde de krant.

Dagelijkse praktijk na schandalen

Na deze schandalen is het bewustzijn toegenomen dat het vertrouwen teruggewonnen moet worden. In verschillende sectoren is men druk aan de slag gegaan met het herdefiniëren van hun kernwaarden. Daar is een aantal voorbeelden van te noemen. In de financiële sector (met name de banken) heerst de mantra ‘het klantbelang centraal’. Daar wordt zo nu en dan wat lacherig over gedaan. Maar als je dit even op je laat inwerken gaat het over het belang van de klant centraal stellen. Hiermee verplaatst men zich in de positie van de klant, en bekijkt welk product/dienst het beste aansluit bij zijn of haar positie. Dit is wel degelijk een andere manier van denken en handelen vergeleken met het verleden. Toen was het belang van de klant ondergeschikt aan het (financiële) belang van de bank (denk bijvoorbeeld aan de DSB).

Hoe moet het nu verder?

Deze veranderingen worden met tromgeroffel aangekondigd. De grote valkuil is echter, dat het na deze stap net zo afloopt als de vorige keer. De belangrijkste les is dat ondernemingen de kernwaarden serieus moeten nemen en dat de leiding van de organisatie ze uitdraagt. Mijn favoriete voorbeeld is Jeroen van der Veer van Shell, die bij zijn aantreden zijn strategie voor het bedrijf samenvatte als 'more upstream, profitable downstream' en dat vervolgens elke dag in elk gremium tien keer herhaalde. Kort, compleet, duidelijk, catchy, en op den duur wordt het de maatstaf waarlangs iedereen in de organisatie zijn of haar besluiten en ideeën legt. In de dagelijkse praktijk is het voor werknemers niet altijd direct duidelijk hoe te handelen. De onderneming doet er goed aan de mogelijkheid te creëren voor werknemers om met dilemma’s te oefenen. Werknemers schetsen de casus en plaatsen deze bijvoorbeeld op de intranetsite. De feedback van collega’s belicht het dilemma vanuit verschillende kanten, waarmee een beter beeld van de onderliggende betekenis van de kernwaarden ontstaat.

Waarde van kernwaarden

Alleen wanneer ondernemingen deze stappen structureel uitvoeren bestaat er een kans dat de kernwaarden worden verankerd. Door ze uit te dragen en ernaar te handelen, worden ze voor alle stakeholders zichtbaar, en ontstaat er een kans om het vertrouwen te herstellen. Op dat moment krijgen kernwaarden hun waarde, en dragen zij bij aan het behalen van de doelstellingen.

 

Over Govert van Koningsveld
Govert van Koningsveld

Govert van Koningsveld is Associate Partner bij Solid Professionals | Advisory. Daarnaast is hij als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is expert op het gebied van (bancaire) strategie en bedrijfsvoering, beleid, risicomanagement en productontwikkeling.