• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Guido Heezen / Succesvolle bedrijven investeren in technologie én ook in mensen
Blog

Succesvolle bedrijven investeren in technologie én ook in mensen

Succesvolle bedrijven investeren in technologie én ook in mensen

27 september 2019 - Techbedrijven bevinden zich in het oog van de digitale orkaan. Met hun technologische oplossingen beloven zij hun klanten soms gouden bergen, en veel organisaties gaan daar volledig in mee, in de hoop deze orkaan te overleven. Maar is het aanschaffen van enkel meer technologie wel de oplossing om succesvol te blijven? Ik denk dat door de blinde focus op technologie de mens soms uit het oog wordt verloren.

Door Guido Heezen

Binnen elke gevestigde organisatie heerst in meer of mindere mate de angst om niet bij te kunnen blijven met het huidige innovatiegeweld. Dit is dan ook één van de grootste uitdagingen binnen directies. Veel van hen zien technologie als de belangrijkste oplossing om bedrijven efficiënter, intelligenter en succesvoller te maken. Mijns inziens speelt technologie daarin zeker een cruciale rol, maar om deze technologie te omarmen heb je ook veranderingsgezinde en wendbare medewerkers nodig.

Omarmen technologie
Binnen alle succesvolle bedrijven draait het dan ook niet alleen om innovatie en tech, maar om drie zaken: innovatiekracht, creativiteit en wendbaarheid van de medewerkers. Je kunt immers alleen wendbaar zijn door innovatief te zijn en voor innovatie heb je creativiteit nodig. Het is bovendien een wederkerige relatie, omdat de medewerkers zelf de nieuwe technologie moeten omarmen om innovatief te kunnen zijn. Als ze een nieuw samenwerkingsplatform bijvoorbeeld links laten liggen omdat ze liever op de oude vertrouwde manier werken, dan heeft het niet het beoogde effect en zal er weinig veranderen. Alleen investeren in techniek, zonder dat je rekening houdt met het mens-aspect, heeft dus weinig zin.


Employee feedback
Om als organisatie wendbaar te kunnen zijn, is het dus belangrijk dat je medewerkers veranderingsbereid zijn. Zijn je medewerkers vastgeroest in hun oude patronen of staan ze juist heel erg open voor verandering? Employee feedback is cruciaal om naar boven te halen hoe de medewerkers hierin staan en wat er speelt op de werkvloer. In het algemeen zijn medewerkers niet direct enthousiast over verandering. Met employee feedback kun je achterhalen waar ze ondersteuning nodig hebben om optimaal wendbaar te worden en wel open te staan voor verandering. In een organisatie waar veel vertrouwen is gaat dit sowieso gemakkelijker.

Niet alleen meten om te meten
Gelukkig zien steeds meer bedrijven dit in. Door het verzamelen van feedback en vervolgens aan de hand daarvan in gesprek te gaan met de medewerkers ontstaat meer engagement en vertrouwen. Met goede, gerichte employee feedback kun je informatie over medewerkersbeleving binnen de organisatie verzamelen. Het verzamelen en interpreteren van deze informatie wordt hierbij steeds technologischer en instrumenteler ingezet, met onder meer apps en HR-tools. Dit is logisch in deze tijdsgeest. Maar alleen meten om te meten en meten om te kunnen dashboarden leidt nog niet tot het gewenste effect. Ook bij feedback verzamelen wordt soms te instrumenteel gekeken. Hier geldt ook dat de menselijke maat belangrijk is. Voor een goede transitie van employee feedback tot een optimale impact is het ‘touch element’ cruciaal, ofwel: niet alleen achter schermen kijken hoe het gaat met allerlei technologische tools, maar een gezonde dialoog met medewerkers op gang zetten.


Chief Human Resource Officer
Het goede nieuws is dat steeds meer HR-managers het belang inzien van tech én ‘touch’ ofwel de menselijke maat.  Zij zijn immers verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van zowel bestaande als nieuwe medewerkers en daarvoor moet employee feedback optimaal ingezet worden. Alleen dan levert het de HR-afdeling de beste informatie over de medewerkers, waar vervolgens op gestuurd kan worden zodat het bedrijf wendbaar en succesvol kan zijn. Voor organisaties die echt willen veranderen, mogen HR-managers wat mij betreft dan ook een betekenisvolle positie krijgen binnen de directie. Door daar een Chief Human Resource Officer (CHRO) neer te zetten met visie, zorg je ervoor dat de ‘touch’ van employee feedback niet meer over het hoofd wordt gezien en er echt de benodigde wendbaarheid gecreëerd kan worden.

 

Over Guido Heezen
Guido Heezen

Guido Heezen is ondernemer, HR-trendwatcher en oprichter van Effectory, marktleider in medewerkersonderzoek. Hij is initiator van de Beste Werkgevers Awards en auteur van de boeken 'Winnen met uw medewerkers', 'De kracht van feedback' en 'Het verborgen potentieel van werkend Nederland'. Heezens filosofie: organisaties die goed in contact staan met hun eigen medewerkers en klanten, zijn organisaties die duurzaam beter presteren. Met deze filosofie adviseert hij een groot aantal raden van bestuur en directies op het gebied van goed werkgeverschap en andere HR-thema's.