• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Blog

Agile?

Agile?

09 maart 2016 - De laatste tijd organiseren velen zich met behulp van Agile. Agile is een methode uit de IT en al minstens twintig jaar oud. Waarom wordt het nu opeens belangrijk?

Door Henk van Tent Becking

Agile is inderdaad afkomstig uit de IT-systeemontwikkeling. In februari 2001 hebben zeventien onafhankelijke professionals (waaronder de Nederlander Arie van Bennekum) onderzocht wat de meest efficiënte manier is om software te ontwikkelen. Terwijl ze het over veel onderwerpen oneens waren, werd er consensus bereikt over vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten staan beschreven in het Agile Manifest. Het manifest is vervolgens uitgewerkt in twaalf principes. Binnen de Agile-methode draait het dus om het organiseren vanuit het doel. Dat wat we ook bij zelfsturende/High Performance organisaties zien.

Belonen en bestraffen

Omdat taken steeds complexer worden, is het noodzakelijk dat mensen gemotiveerd zijn en zich committeren aan het doel. De meer traditionele manieren van organiseren gaan er vanuit dat werkzaamheden eenvoudig zijn. Bij het realiseren van eenvoudige taken is motivatie te bereiken met belonen en bestraffen. Bij meer complexe taken, waarbij conceptueel en creatief denken noodzakelijk is, werkt dit niet. Daarom dient dit anders georganiseerd te worden. De Agile-methode kan in deze situatie wél motivatie en commitment creëren. Bijvoorbeeld door middel van het geven van autonomie (zelfsturing), de mogelijkheid om te leren (beter worden in wat je kunt) en doelgerichtheid (toegevoegde waarde creëren).

Slagvaardiger

Er zijn veel succesvolle voorbeelden van Agile-systeemontwikkeling. Governance gaat over wat er gedaan moet worden, en het team bepaalt de manier waarop. Er wordt alleen gebouwd wat toegevoegde waarde heeft. Door de good practices vanuit Agile binnen de IT toe te passen in andere omgevingen, kunnen organisaties slagvaardiger worden. Dit is wat er nu gebeurt.

M&M’s

Hoewel de uitgangspunten en de principes eenvoudig zijn, is de vertaling ervan naar een organisatie dat niet. Een veelvoorkomende fout is bijvoorbeeld dat zelfsturende teams teveel autonomie krijgen. Ze horen echt alleen zelf te bepalen hoe iets gedaan moet worden, en niet het uiteindelijke doel.

Agile op een goede manier implementeren heeft tot gevolg dat het ziekteverzuim omlaag gaat, er gelachen wordt en er minder Managers & Meetings (M&M’s) nodig zijn. 

Over Henk van Tent Becking
Henk van Tent Becking

Henk van Tent Becking EMIM MCM CMC PMI-ACP is zelfstandig (IT) interimmanager en organisatieadviseur (www.unstrug.nl) en helpt bedrijven met het vinden van een passend en duurzaam antwoord op een veranderende wereld.