Home / Blogs / het Ontwikkelaarsgilde / Bezieling: vanuit je innerlijke kracht leven en werken
Blog

Bezieling: vanuit je innerlijke kracht leven en werken

Bezieling: vanuit je innerlijke kracht leven en werken

01 april 2014 - De belangstelling voor het onderwerp bezieling groeit, constateert Johan Blom van het Ontwikkelaarsgilde. In deze blog deelt hij een aantal ervaringen die hij met bezieling heeft opgedaan.

Door het Ontwikkelaarsgilde

Het is mij de afgelopen jaren opgevallen hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in het onderwerp bezieling. Als je hierover in dialoog gaat, voel je de energie gewoon bruisen in de groep. Ruim 250 mensen uit verschillende organisaties hebben onze workshops met het thema bezieling beleefd. Het is een genot om te ervaren wat het doorleven van dit thema met anderen en met jezelf doet. Het brengt waardevolle ervaringen zoals een grotere bewustwording van je eigen bezieling en kracht, waardoor je nog meer geluk en plezier in je leven en werk krijgt. Ook krijg je meer inzicht en begrip voor de anderen in je omgeving en je team. Dit leidt tot betere samenwerking en tot het leveren van betere prestaties.

Wat bezieling betekent voor mij
Stralend en met plezier voortdurend van toegevoegde waarde zijn voor je omgeving, klanten, medemensen en de maatschappij. Als je dat doet vanuit het principe “geven leidt tot de vreugde van het delen en delen is vermenigvuldigen”, én op basis van gelijkwaardige wederkerigheid, dan creëren we een betere omgeving met elkaar. Zie bezieling ook als grensbewaker. Wanneer je merkt dat je te weinig bezieling ervaart in je leven of werk, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand! Bij jezelf, jouw werk, jouw omgeving of een combinatie daarvan.
Bezieling betekent voor mij dat je de belangrijkste, mooiste en grootste kracht van jezelf (her)ontdekt en beter leert benutten. Als dat lukt, kun je vervolgens alles wat je hebt meegekregen in dit leven maximaal leren gebruiken. Iedereen wil gelukkig zijn en in liefde en harmonie leven.
Voor mij zijn dit belangrijke elementen van het werken en leven met bezieling. Wie wil er nu geen partner, vrienden, medewerkers en collega’s die met bezieling leven en werken?!

De mens centraal
Sinds 2010 ben ik met diverse collega’s actief rond het thema bezieling in teams en organisaties. Klanten geven aan dat dit een onderwerp is dat, zeker in de huidige tijd, meer aandacht verdient. Interne zaken, crises, bezuinigingen en dat soort zaken vragen te veel aandacht. Veel mensen hebben behoefte om met meer passie te leven en te werken, vanuit een positieve grondhouding. Zodat ze meer genieten van het leven.
Blijf ook realistisch, wees optimistisch zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Geef ook ruimte aan verdriet en boosheid wanneer dat nodig is.
Tijdens de workshops komt duidelijk naar voren dat bezieling iets raakt, iets waarvan je innerlijke voldoening en energie krijgt, waardoor een gevoel van geluk en voldoening ontstaat. Dat gaat veel verder dan materiële bevrediging. Het betekent dat je leeft, werkt en handelt vanuit je innerlijke bron, je drijfveren en kernkwaliteiten. Als je dat hebt ontdekt, leer je gebruik te maken van je innerlijke krachten, iets unieks wat je voor het leven hebt gekregen. Het is zonde om dat niet te benutten. Dat is waar we als mens, collega en klant behoefte aan hebben. Daar kun je échte toegevoegde waarde mee leveren!
De basis voor onze programma’s en workshops ligt altijd bij de mens zelf. Als je niet in staat bent van jezelf te houden, jezelf te waarderen en te respecteren dan kun je ook niet in voldoende mate van anderen houden. Wanneer je belemmeringen hebt dan helpen cultuurprogramma’s, managementontwikkeling en trainingen maar heel beperkt. Het zijn dan “doekjes voor het bloeden”. De aandacht wordt door dit soort programma’s weer even afgeleid van waar het werkelijk om gaat, “de mens in zijn volle kracht, bezieling krijgen”. Hiermee wil ik niet suggereren dat zulke programma’s overbodig zijn. In tegendeel, ik geloof sterk in de kracht hiervan. Vooral als deze in teamverband en zoveel mogelijk binnen de eigen context worden doorleefd. Wat ik wel vind is dat er altijd ook echte aandacht moet zijn voor wat er werkelijk speelt bij mensen. Tot het moment dat mensen met bezieling leven en werken is er altijd sprake van sub-optimalisatie en wordt niet de mogelijke en nodige toegevoegde waarde geleverd.

Organisatieontwikkeling
Om een organisatie met bezieling te worden, biedt het gedachtegoed van Richard Barrett, zoals hij dat beschreven heeft in zijn boek “Naar bedrijfsvoering met een ziel”, diverse aanknopingspunten. In essentie stelt Barrett voor om bij organisatieontwikkeling aan te sluiten bij kernwaarden, van de organisatie èn van de medewerkers. Hoe beter organisaties erin slagen hun kernwaarden in de praktijk van alledag tot uitdrukking te brengen, hoe effectiever zij zijn. Hoe beter medewerkers hun persoonlijke kernwaarden/drijfveren in hun werk kwijt kunnen, hoe gemotiveerder zij zullen zijn.

Bewust sturen binnen een organisatie op de individuele en collectieve drijfveren is daarom een krachtige insteek voor organisatieontwikkeling. Zijn gedachtegoed is gebaseerd op twee basisideeën:
1. ontwikkeling van organisaties lijkt op hoe mensen zich individueel ontwikkelen en is daarmee verbonden;
2. de kernwaarden van organisaties en die van mensen vertonen sterke overeenkomsten.

Dit betekent allereerst dat organisatieontwikkeling begint met ontwikkeling van mensen en ten tweede dat organisaties als levende systemen met eigen drijfveren zijn te beschouwen. Zo kan organisatieontwikkeling niet succesvol zijn zonder leidinggevenden die de ontwikkeling dragen en mogelijk maken.

Leiderschap en management
Het woord bezieling klinkt voor sommigen misschien ‘soft’, maar dat is het niet. Zoals ik hiervoor heb aangegeven kun je jouw eigen bezieling verbinden met de ‘ziel van een organisatie’. Hierdoor wordt de kans op persoonlijk geluk én betere resultaten aanzienlijk vergroot. Voor leiderschap en management dragen diverse handvatten bij aan meer bezieling in organisaties. Zo gaan de principes van Soul management, van de schrijver Hans van der Loo, in essentie over bezieling, zingeving en duurzaamheid. Soul management draait bovenal om het realiseren van gestelde doelen, presteren dus. Het vormt de cruciale schakel die medewerkers en klanten aan de organisatie bindt. Dit vereist discipline en doorzettingsvermogen.
Verschillende nieuwe stromingen in leiderschap zijn, in tegenstelling tot meer Angelsaksische leiderschapsstijlen, gericht op ‘medewerkers gelukkig maken’. In deze ‘nieuwe leiderschapsstijlen’ is meer aandacht voor luisteren, empathie tonen, zorgen voor de mensen in jouw omgeving, de werknemers laten groeien, gemeenschapsgevoel bevorderen. En tevens voor bewust zijn van jezelf en hoe je je verhoudt tot je omgeving, overtuigingskracht uitstralen, richting geven, vooruitzien en anticiperen.
Kenmerkend voor deze ‘nieuwe leiders’ is dat zij graag een doel willen bereiken dat buiten henzelf ligt en dat vaak ook maatschappelijk verantwoord is.

Diepgaande verandering, op zoek naar je bronnen
Om dit alles te bereiken moet je de bereidheid en het lef hebben om diepgaand naar jezelf te kijken en aan jezelf te werken. Het zijn geen trucjes die je kunt leren om te komen tot een werkelijk bezield leven. Je zult serieus op zoek moeten gaan naar je eigen bronnen, waarden, drijfveren en geluk. Voortdurend werken aan jezelf om al het moois wat in je zit tot volle uiting te laten komen. Dat betekent hard werken en bereid zijn tot diepgaande verandering. Maar daar krijg je dan ook ongelofelijk veel voor terug, zowel als individu maar ook de organisatie heeft er voordeel bij. Denk hierbij aan gelukkiger leven, meer toegevoegde waarde leveren, blije collega’s, meer aandacht en respect voor elkaar en de maatschappij en tevredener klanten.

Tot slot
De verschillende aspecten rond bezieling, persoonlijke en organisatieontwikkeling en leiderschap en management die in deze blog zijn toegelicht zijn goed in te bedden in programma’s voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. In persoonlijke coaching van mensen help ik hen om diepgaand naar zichzelf te kijken om zo hun eigen kracht te leren (h)erkennen en benutten.

Met het thema bezieling in teams en organisaties verbinden we de persoonlijke waarden en drijfveren aan die van de organisatie. Hieruit ontstaat een evenwichtige en gedragen koers van de organisatie gebaseerd op gelijkwaardige wederkerigheid. Een koers die wordt gerealiseerd door bevlogen mensen met gepassioneerde leidinggevenden. Dit leidt tot meer geluk, betere prestaties in een duurzame context.

Naar mijn mening moeten medewerkers zich geregeld afvragen of zij met voldoende bezieling door het leven en naar het werk gaan, of zij hun kracht en talenten nog wel maximaal benutten. De leiding van organisaties moet zich geregeld afvragen of zij nog voldoende toegevoegde waarde leveren en welke dat dan is. En of zij dat doen met bevlogen en gepassioneerde medewerkers.

Met de uitkomsten op deze vragen kunnen leiding en medewerkers samen aan de slag.

Over het Ontwikkelaarsgilde
het Ontwikkelaarsgilde

Het Ontwikkelaarsgilde is een advies- en trainings- collectief voor het oplossen van besturings-, kwaliteits- of samenwerkingsvraagstukken. Dat doen we voor- namelijk voor veiligheidsorganisaties, mediabedrijven, zorgorganisaties en financiële instellingen. Hierbij staan de klant, de mens en de samenwerking centraal. Door onze mensgerichte, praktische en creatieve aanpak komen mensen zelf in beweging en groeien ze. Met als resultaat een organisatie die zich als geheel verbetert.