• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Jan den Breejen / De nieuwe wereld van leren en veranderen
Blog

De nieuwe wereld van leren en veranderen

De nieuwe wereld van leren en veranderen

12 februari 2016 - We ontwikkelen mensen opdat de performance van de organisatie verbetert. Wie heeft er de afgelopen jaren geen training teambuilding, projectmatig werken of communiceren gevolgd? Toch blijkt training niet altijd het juiste/enige antwoord te zijn op het geconstateerde performanceprobleem.

Door Jan den Breejen

Sterker nog, uit diverse onderzoeken blijkt dat meer kennis en vaardigheden een beperkte invloed hebben op de performance van een organisatie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Deming, Harless en Elliot dat ongeveer 80 procent van de performanceproblemen niet veroorzaakt worden door een tekort aan competenties. Allerlei andere factoren zijn tevens zeer belangrijk voor de concurrentiekracht: de organisatiecultuur, de vrijheid om zelfstandig te kunnen handelen, de samenwerking, de wijze waarop er in teams gewerkt wordt en het beoordelingssysteem.

Van persoon naar performance

Na enkele decennia van massaal opleiden en trainen, realiseren we ons dat tijd en middelen beter ingezet kunnen worden. We investeren niet langer in competentieverbetering en persoonlijke ontwikkeling, maar in ‘agile’-leren en veranderen. Niet het komen tot een mooie blauwdruk van een ‘passende leerinterventie’ (oplossing), maar het analyseren en verbeteren van de performance-issues is centraal komen te staan. Zelfsturing, systeemdenken, informeel leren, werkplek-leren, co-creatie, coaching en systeemdenken passen binnen de nieuwe benadering van ‘agile’-leren en veranderen.

Nieuwe wereld

Kenmerkend voor de nieuwe wereld van leren en veranderen is dat niet de competenties van het individu of het team centraal staan, maar de uitdaging waarvoor het team, de afdeling of organisatie staat. Het nieuwe leren kan bijvoorbeeld gebeuren door te werken aan innovatieprojecten waarbij zowel de medewerkers als de organisatie buiten hun comfortzone treden, kennis opdoen en ontwikkelen en zo ‘de brug bouwen terwijl men er over loopt’.

Rol van HR

De rol van HR(D) en bedrijfsopleiders verschuift daarmee: van expert in respectievelijk het inkopen en organiseren van vooraf bedachte en gestandaardiseerde leeroplossingen, naar het faciliteren van leren en veranderen met performanceverbetering als doel. Opleiden en trainen zullen zeker een onderdeel zijn van een creatieve mix van oplossingen. Een mix die voortkomt uit onderzoek, analyse en brainstorm door de werknemers zelf.

Breejen, J.D. den, De High Performance Organisatie. Een integrale aanpak van leren en veranderen (Kluwer Business, 2009, 2014).
Ehlen, Corry G.J.M., C0-creation of Innovation with and in Social Capital. Studies on collaboration between education, industry and government (dissertatie Open Universiteit, 2015)
Piskourich, G., HPI Essentials, Alexandria, VA, ASTD Press.

Over Jan den Breejen
Jan den Breejen

Drs. Jan D. den Breejen MBE, CM is domeinmanager organisatie & teams bij Schouten & Nelissen. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over leren en veranderen.

LinkedIn