• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Jan Houben

Partner bij M&I. Gespecialiseerd in bestuurlijk complexe projecten en vraagstukken waar meerdere dimensies aan te onderkennen zijn. Hij opereert veelal op het snijvlak van besturing en inhoud, van proces en ICT, van mens en organisatie. Na een gedegen analyse pakt hij opdrachten gestructureerd aan, veelal opererend vanuit een regierol. Hij is gericht op het vinden van oplossingen die werken, daarbij gebruikmakend van (latent) aanwezige competenties.

Blogartikelen