• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Jan Piet van Deene

Jan Piet van Deene werkt sinds 1984 vanuit IOD (International association for Organisational and social Development). Hij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van samenwerkingsvraagstukken bij reorganisaties, fusies en strategische heroriëntaties. Hij werkt dan altijd met betrokken partijen in plaats van voor hen. Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan daarbij hand in hand. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van vier open programma’s, waarin deelnemers zich professionaliseren op het vlak van team- en organisatieontwikkeling en coaching. Groepsdynamica en het werken met de onderstroom zijn belangrijk in deze programma’s.

Blogartikelen