• Mediawerf
 • Management & Consulting
 • Goed Bestuur & Toezicht
 • HMR
 • Knowly
Home / Blogs / Marc Dortu / De zeven steunpilaren van geloofwaardigheid
Blog

De zeven steunpilaren van geloofwaardigheid

De zeven steunpilaren van geloofwaardigheid

04 november 2017 - Wanneer mensen niet geloven in de boodschapper zullen ze ook niet geloven in de boodschap. Mensen moeten de leider geloven voordat ze bereid zijn hem of haar te volgen. Geloofwaardigheid is een meer dan cruciale leiderschapskwaliteit. In de praktijk zie ik dat onbewust en onbedoeld veel leiders hun geloofwaardigheid nog wel eens ondermijnen.

Door Marc Dortu

Wat zijn cruciale factoren die bepalen of iemand geloofwaardig is of niet? Als we nader inzoomen op het begrip geloofwaardigheid, dan zie je dat geloofwaardigheid berust op meerdere steunpilaren. Op basis van een theoretische verkenning, ervaringen uit de praktijk en eigen onderzoek kom ik op zeven bepalende steunpilaren.

Deze steunpilaren houden als het ware je geloofwaardigheid overeind. Wanneer je door inconsistent gedrag één of meerdere steunpilaren verzwakt, zal dat je geloofwaardigheid onderuit halen.

De zeven steunpilaren zijn:

 1. Visie
 2. Vermogen tot verbinden
 3. Vakmanschap
 4. Impulsvermogen
 5. Integriteit
 6. Reflectie
 7. Resultaat

 

Handelen

Van deze zeven ligt bij de eerste drie (visie, vermogen tot verbinding en vakmanschap) de nadruk aan de voorkant van je handelen, ligt de nadruk van impulsvermogen en integriteit vooral tijdens het handelen en ligt de nadruk  bij resultaten en reflectie vooral aan de achterkant van het handelen.

Samengevat dus G (Geloofwaardigheid) = V3  (Visie, Verbinding, Vakmanschap) + I2 (Impulsvermogen, integriteit) + R2 (Reflectie, Resultaat).

In schema ziet dat er als volgt uit:

Figuur: De zeven steunpilaren van geloofwaardigheid

 

Positiebepaling

Voorafgaand aan je handelen creëer je voor jezelf een uitgangspositie als het gaat om geloofwaardigheid. Belangrijke steunpilaren voor deze uitgangspositie zijn:

 1. Heb je een aansprekende en inspirerende visie? Geeft die visie mensen vertrouwen en het idee, dat de visie een antwoord biedt op de vraagtukken waar de organisatie voor staat?
 2. Beschik je over een set aan kwalificaties (vakmanschap) die nodig zijn voor de taak waar je voor staat (kennis, vaardigheden, trackrecord, etc.)?
 3. Heb je het vermogen om verbinding te maken met de groep die jou zou moeten volgen?

Deze drie steunpilaren zijn de eerste drie waarop mensen zich een oordeel vormen over je geloofwaardigheid. Het oordeel wordt vervolgens aangevuld op basis van je reputatie op de andere steunpilaren en gecompleteerd met eventuele erfenisbelasting.

 

Daadkracht

Vervolgens ga je aan de slag in je opdracht, rol of functie. Je neemt de drie eerste steunpilaren dan mee en vervolgens beoordelen mensen je op je handelen. Meest relevante steunpilaren worden dan:

 1. Beschik je over voldoende daadkracht (impulsvermogen)? Toon je moed als het moeilijk wordt en neem je de nodige besluiten, maak je tempo als het nodig is, etc?
 2. Laat je zien te beschikken over voldoende integriteit? Vertoon je eerzaam en eerlijk gedrag?

 

Wanneer je vervolgens een tijd bezig bent wordt het ook belangrijk of je:

 1. Aantoonbare en aansprekende resultaten boekt en dus bewijst, dat je inderdaad de leider bent die een antwoord geeft op de vragen en uitdagingen van de organisatie en
 2. Of je ook je kwetsbare kant laat zien en toont over (zelf)reflectief vermogen te bezitten. Durf je het ook aan om te onderkennen waar je mis zat en waar je van geleerd hebt.

 

Alle steunpilaren doen ertoe

Elk van deze steunpilaren is essentieel voor geloofwaardigheid. Niet alleen voor formele leiders in grote organisaties, maar in iedere situatie. Zo kun je bijvoorbeeld een hele integere en capabele directeur hebben, maar haar nooit je haar laten knippen, omdat zij het vakmanschap voor die taak niet bezit. Als kapster is ze dus niet geloofwaardig. Of juist een hele capabele manager hebben die goede resultaten behaalt, maar hem toch niet om advies vragen over of  die nieuwe rol in het project wel bij je past, omdat je het gevoel hebt dat hij niet integer is.

 

Er kan verschil zijn in de mate waarin een leider aan elk van de zeven steunpilaren voldoet. Voor veel mensen is het ook niet duidelijk dat alle zeven de steunpilaren onderdeel zijn van een groter geheel: geloofwaardigheid. Het helpt om je ervan bewust te zijn dat geloofwaardigheid uit deze zeven steunpilaren bestaat, zodat je je kunt richten op de kern waar er voor jou wellicht nog verbetering mogelijk is. Door aandacht te besteden aan deze zeven steunpilaren vergroot je je geloofwaardigheid. 

 

Over Marc Dortu
Marc Dortu

Marc Dortu is een zeer ervaren organisatie-adviseur, die al ruim 20 jaar actief is in het (semi-) publieke domein. In het bijzonder richt hij zich op de vraag hoe de gewenste verandering ook echt gerealiseerd kan worden. Met een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van organisatiekunde, veranderkunde, lean, spiral dynamics, projectmanagement, programmamanagement heeft Dortu een breed scala aan methoden en technieken in huis, die hij op maat kan inzetten. Onlangs is zijn boek ´Je ziet het niet vanzelf` verschenen, waarin hij op beeldende wijze 9 blinde vlekken bij verandertrajecten beschrijft.