• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Marco Cevat / Methoden-melkers en modellengoeroes, prôast!
Blog

Methoden-melkers en modellengoeroes, prôast!

Methoden-melkers en modellengoeroes, prôast!

29 april 2015 - De kans dat het duurbetaalde organisatiemodel van uw favoriete consultant effect sorteert, is net zo groot als wanneer u er bij toeval één uit een boekje kiest *). Sinds Taylor weten we al dat elke vorm van aandacht voor “de arbeidenden” meer effect sorteert dan welke theorie dan ook. Het enige waar uw hooggewaardeerde consultant echt ervaring mee heeft, is de keuze en implementatie van procedures. Dat had dus ook wel tien keer zo goedkoop gekund.

Door Marco Cevat,

Sinds Peter Drucker ooit Fredrick Taylor tot ’s werelds eerste Management Consultant bombardeerde, is het vak niet meer veranderd. Extrapolaties van ervaringen uit het verleden die keer op keer geen garantie bieden voor welke toekomst dan ook. Het enige waar we steeds opnieuw in slagen, is te bewijzen dat Taylor gelijk had. Sinds diezelfde Taylor en Drucker - en Minzberg, die er als eerste een wetenschappelijk fundament onder legde - is er niets oorspronkelijks meer aan de managementliteratuur toegevoegd. Alleen steeds meer methoden en technieken die slechts onder zeer strikte omstandigheden werken. Als oplossing voor het (be-)sturen van organisaties, zijn ze daarbuiten waardeloos, laat staan dat ze een algemene geldigheid hebben. Consultants die zich baseren op een model, standaardoplossing of - erger nog - een benchmark, scharen zich wat mij betreft onder de alchemisten, handlezers en sterrenwichelaars.  

Vak van methode-melkende consultant is nog niet dood

Is het vak van de methoden-melkende consultant dan (eindelijk) dood verklaard? Twee redenen waarom het nog niet zo ver is: enerzijds zijn er de aandeelhouders, toezichthouders en zelfs de overheid die er nog steeds van overtuigd lijken, dat een gouden stempel van een Consultant (let op de hoofdletter), garantie biedt voor juistheid en betrouwbaarheid. Na Enron, World Online en Imtech zouden we toch beter moeten weten, maar ons geheugen voor slecht nieuws is kort.

Anderzijds doen astrologie, homeopathie en ander goeroegeleuter het altijd goed. Zodra we het ons kunnen veroorloven, lijken we altijd naar de minst rationele aanpak te grijpen. De schijnzekerheid van een zogenaamd “bewezen” managementoplossing of –model, doet het steeds opnieuw weer goed. Maar hoeveel organisaties gaan zo ver dat bewijs zelf na te trekken? Net als met een tweedehands-autoverkoper, verlaten we ons kennelijk wel heel erg op de mooie verhalen van die fijne jongens die het op de golfbaan ook zo leuk weten te brengen. Prôast!

Voordat ik de fout bega ook een model, universele oplossing of pasklaar antwoord te bieden, eerst nog een vraag: wist u dit niet allemaal al? Had u niet op z’n minst een vermoeden? Zijn al die moppen over consultants uit de lucht gegrepen of, zoals ik in de afgelopen twee jaar uit de mond van opdrachtgevers en adviseurs kon optekenen, niet gewoon gebaseerd op de harde werkelijkheid?

Consultant stelt zichzelf garant

Oplossing? Als u twijfelt, twijfel dan nog wat langer. Laat u zich niets aanpraten. Modellen lossen uw probleem niet op, want uw organisatie is anders dan elke andere (of u zou eens naar het bestaansrecht er van moeten kijken). Er gaat niets boven aantoonbare ervaring, hoogwaardige kennis en de vaardigheden om die in te zetten. Daar is er enorm veel van beschikbaar, maar die laat zich niet harnassen binnen het keurslijf van standaards, methoden of de kaders van The Firms. We hebben er helaas nog geen nieuw woord voor, dus stel ik maar voor dat we het woord Consultant-Met-Hoofdletter hergebruiken voor iemand die zichzélf garant stelt voor het realiseren van een (duurbetaald) advies en het falen niet op u afwentelt. Met zo iemand is het op de golfbaan bovendien een stuk beter uit te houden. Santé.

 

*) R.L. Schultz, University of Iowa, maart 2006. 

Over Marco Cevat
Marco Cevat

Marco Cevat heeft meer dan dertig jaar ervaring als manager en consultant, waarvan de laatste 15 jaar via de grote consulting bureaus. Hij heeft leiding gegeven binnen vele top-100 ondernemingen in 15 landen, waardoor hij met vele culturen en met mensen van diverse afkomst heeft kunnen samenwerken. Als sinds 2001 is hij op zoek naar een oplossing voor het mislukken van grote projecten. Zijn gepubliceerde ideeën vonden veel erkenning en het was daarom voor hem maar een kleine stap om er mee aan de slag te gaan in, wat nu de Virtual Consulting Company is.

Virtual Consulting Company biedt strategisch & management consulting op het gebied van IT, financiën en juridische zaken. VirtualCC ontsluit de denkkracht van onafhankelijke consultants via een wereldwijde virtuele community, waar deskundige teams en ervaren managers creatieve en passende oplossingen bedenken.