Home / Blogs / Marguerithe de Man / 4 argumenten waarom de samenleving, organisaties en de consultancysector gebaat zijn bij een “lang programma”
Blog

4 argumenten waarom de samenleving, organisaties en de consultancysector gebaat zijn bij een “lang programma”

4 argumenten waarom de samenleving, organisaties en de consultancysector gebaat zijn bij een “lang programma”

26 november 2018 - De Executive Master Management Consulting van de VU verdwijnt. Vorige week gaf Academic Director Meindert Flikkema een aantal argumenten voor het opheffen van dit programma. Zo zouden consultants minder baat hebben bij en tijd hebben voor langdurende opleidingen. Marguertithe De Man, programmamanager van Sioo’s Consultancy Program & Community (CP&C), vindt een omgekeerde redenering minstens zo valide en onderbouwt dit met 4 argumenten.

Door Marguerithe de Man

Kenniscreatie is nog iets anders dan kennisoverdracht

Het draait om vaardigheden in plaats van om kennis, stelt Flikkema. Vaardigheden zijn belangrijk, maar in dit tijdperk van de vierde industriële revolutie is, naast nieuwe vaardigheden die traditioneel geen deel uitmaken van de curricula, juist ook nieuwe kennis noodzakelijk. We kunnen de vraagstukken van nu immers maar ten dele oppakken met de vaardigheden en kennis van gisteren. Nieuwe kennis wordt juist in ‘lange’ opleidingen niet overgedragen maar eerder nog, door een samenspel met betrokkenen, gecreëerd. En die groep van betrokkenen bestaat niet alleen uit hoogleraren met naam, zoals Rob Wagenaar stelt, maar uit een mix van hoogleraren, vakgenoten, onderzoekers, ondernemers, kunstenaars en experts uit verschillende domeinen. Zij dagen deelnemers uit om  al experimenterend, in plaats van kopiërend, inzichten en aanpakken te combineren en om te zetten in nieuwe kennis en repertoire, en dit vervolgens weer te delen met vakgenoten, om het vak verder te brengen.

Consultants hebben vandaag niet minder tijd dan vroeger

Het is niet zo dat er pas sinds kort alleen ruimte voor korte in plaats van lange programma’s in de agenda’s van consultants is. Zo’n 20-25 jaar geleden was er ook geen ruimte voor lange en intensieve programma’s. Er zal ook nooit een tijd komen dat consultants wel een dag per week ‘over’ hebben. Daar moest toen, net als nu, ook al tijd voor vrijgemaakt worden en elk echt besluit heeft een prijs. Het volgen van een lange opleiding gaat altijd ten koste van iets. Maar als je dat wilt, als interne adviseur, externe adviseur of ZZP’er, dan lukt dat.

Lange programma’s kunnen flexibel en op maat gemaakt worden

Flikkema spreekt over een programma van 18 maanden, dat is een lange periode waarin zowel in het privé- als professionele leven veel kan veranderen. Bij Sioo vinden we ook dat programma’s van anderhalf jaar niet meer van deze tijd zijn. Dat was ook de reden dat we CP&C als leerlandschap ontworpen hebben. In een samenhangend stelsel van kern- en profielprogramma’s, keuzeonderdelen en online tracks kunnen deelnemers hun traject customizen en het parcours dat past bij hun ambities in hun eigen tempo afleggen.  Deelnemers kunnen een jaar intensief aan de slag, maar kunnen hun traject ook zo vormgeven dat ze er 2,5 jaar over doen. Net wat bij hun situatie past en voor hen werkt. Hoe het parcours precies ingericht wordt, kan al werkende bepaald worden. Zo kunnen deelnemers flexibel inspringen op veranderingen in de privé- of werksituatie. In de tussentijd maken ze deel uit van een stevige community met collega-deelnemers, alumni en kernstaf die elkaar kennen en stimuleren, uitdagen, afremmen en supporten in de persoonlijk professionele ontwikkeling. Daar blijven ze bovendien na afronding bij aangesloten voor hun doorgaande professionalisering.

Transformatief leren is noodzakelijk en past niet in korte programma’s

Alleen korte programma’s en een focus op vaardigheden bewerkstelligt niet wat er nu in de sector nodig is. Adviseurs hebben namelijk een mentale transformatie door te maken om adequaat hun rol te kunnen pakken in de informatiesamenleving. Deze paradigmashift vraagt om transformatief leren, een ontwikkeling waarbij de inhoud tegen de eigen vertrouwde en deels onbewuste betekenisgeving, waarover ook in de omgeving consensus is,  ingaat. Het is een proces dat doorlooptijd en een hechte supportstructuur vraagt, naast de context waarin de deelnemer functioneert. Het is die context die deelnemers weer in het oude en bestaande trekt. Korte programma’s die op vaardigheden focussen, schieten tekort voor transformatief leren waarin nieuwe capabilities in nieuwe rollen worden opgebouwd en geïnternaliseerd, via een proces van experimenteren. Dit proces vraagt een leerlandschap met een langere doorlooptijd.

Tot slot ben ik zeker geen tegenstander van korte programma’s. Sterker nog, workshops, masterclasses, online programma’s, events en dergelijke, zijn buitengewoon nuttig en zinvol. Mijn bezwaar zit in het gelegenheidsargument voor het stoppen van de EMMC. In Sioo’s CP&C zijn op dit moment 36 deelnemers actief die in volle overtuiging kiezen voor deze opzet omdat ze vooraf al zien hoe deze diepte-investering in tijd en middelen hen op voorsprong zet in de markt.

 

Over Marguerithe de Man
Marguerithe de Man

Marguerithe de Man werkt als programmamanager bij Sioo, waar ze zelf ook de beroepsopleiding voor organisatieadviseurs volgde.