• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Melanie van Thor / Netwerkleiders voor Wicked Problems - 16 november
Blog

Netwerkleiders voor Wicked Problems - 16 november

Netwerkleiders voor Wicked Problems - 16 november

17 september 2018 - Sommige maatschappelijke problemen lijken onoplosbaar. Te veelomvattend, te veel betrokkenen, te veel impact. Dit noemen wij wicked problems. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, innovatie, armoede of participatie. De meeste mensen volstaan met het benoemen van de ernst en complexiteit van deze vragen. Wij niet, wij gaan voor de oplossing. Wij laten ons hierbij inspireren door mensen die verder gaan. Ze beginnen klein, maar weten een netwerk te creëren met slagkracht en nieuwe wegen te vinden om problemen aan te pakken. Vaak zonder groot budget, zonder hiërarchie, zonder businessplan en zonder instituties. Maar wel door energie en nederige volharding, steeds met het doel voor ogen. Door hun verbindende stijl naar overheden, betrokken burgers, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties creëren zij zwermen die acties ontketenen die niemand voor mogelijk hield.

Door Melanie van Thor

Hoe verbinden wij deze werelden met de wereld van traditionele organisaties die vaak onmacht ervaren bij het aanpakken van wicked problems? Wat voor leiderschap past daarbij? Welke kansen zien we in deze aanpak voor maatschappelijke issues? Dat is het thema van ons event op 16 november.

Wie jarig is, doneert
Met dit event vieren wij ook dat Rijnconsult 40 jaar en ons werving- en selectiebureau Rieken & Oomen 30 jaar bestaat. In de traditie van onze jaarlijkse bijdrage aan de Inspire2Lead beweging, dat events organsiseert over leiderschap waarvan de opbrengst naar kanker gaat, steunen we het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een prachtig voorbeeld van het combineren van netwerkorganiseren met bestaande instituties. Zij hebben 40 adviesdagen van ons gekregen, plus de opbrengsten van een veiling die we onder onze collega’s hebben georganiseerd. Ook de opbrengsten van dit event gaat 1:1 naar het PMC, die het geld gaat gebruiken om hun Academy, waarmee ze kennis delen in hun (internationale) netwerk, verder te kunnen uitbouwen.

Onze sprekers:

MICHAEL MILO
Initiatiefnemer van ‘De Nieuwe GGZ’. 
Werkzaam in de GGZ heeft Michael gezien dat onze huidige aanpak van de geestelijke gezondheidszorg spaak loopt. Zeker in het licht van een groeiende zorgbehoefte. Door terug te vallen op wetenschappelijke inzichten heeft hij innovatieve inhoudelijke concepten ontwikkeld. Vanuit de principes van herstelgerichte zorg is het concept van positieve geestelijke gezondheid ontwikkeld. Dit is bewezen in de context van een instelling en later omgebouwd tot een open beweging die zich bezig houdt met actief experimenteren, kennis delen en verbinden.  

PAULINE WESTENDORP 
Initiatiefnemer 02025. 
Ruim voordat de energietransitie salonfähig werd, zag Pauline de ernst en omvang van de problematiek van de opwarming van de aarde. Een wereldwijd probleem dat vraagt om reductie van de CO2 uitstoot. De wereld is erg groot, maar binnen Amsterdam zou het moeten lukken om in 2025 CO2 vrij te zijn. Amsterdam heeft alles in huis om dit waar te maken. Vanuit deze overtuiging heeft zij mensen bij elkaar gebracht en activiteiten geïnitieerd. Een beweging die inmiddels veel kracht heeft gewonnen. Amsterdammers hebben er veel bij te winnen: schone lucht, blijvend betaalbare energie, werkgelegenheid, export, reputatie en trots. En wie weet ziet de wereld dit als een cadeau dat inspireert om overgenomen te worden. Lees meer over Pauline>> 

HARRY STARREN
De Nederlandse School, voormalig decaan. 
Het Nederlandse onderwijs weer bij de wereldtop krijgen. Dat is de drijfveer van een groep docenten de creatieve sector en het bedrijfsleven. Harry herkende meteen de ambitie en heeft hier zijn bestuurlijke ervaring in het onderwijs aan verbonden. Dit heeft geleid tot de Nederlandse School: een vervolgopleiding voor docenten, waarin het ambacht weer centraal staat in het perspectief van een sneller veranderende wereld. Een leven lang leren staat hierbij centraal: leerlingen moeten vooral leren omgaan met situaties die nu nog onbekend zijn. Docenten moeten (weer) vanuit hun eigen visie op onderwijs bezig zijn met het inspireren van leerlingen en daarbij gebruik maken van de kracht van samenwerking. De eerste lichting docenten is inmiddels afgeleverd en bezig het systeem van binnenuit te veranderen. 
 
DIANA MONISSEN
Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. 
Het Prinses Máxima Centrum heeft als missie dat zij ieder kind met kanker wil genezen, met optimale kwaliteit van leven. Eén centrale plek in Nederland voor specialistische oncologische zorg voor kinderen van waaruit een twintigtal ziekenhuizen verspreid over het land in een netwerkverband zijn verbonden (Shared Care). Voorheen was Diana onder andere bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar en Directeur-Generaal op het ministerie van VWS. Verder was zij lid van de Raad van Bestuur van Agis, bestuursvoorzitter van Mentrum (GGZ), directeur bij zorgverzekeraar Amicon en bestuurder van Stichting De Lichtenvoorde (instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Diana draagt de gezondheidszorg al sinds haar studietijd een warm hart toe. Zij zet zich in om vanuit het perspectief van de klant de zorg te verbeteren. Innovaties spelen daarbij een belangrijke rol. 

DIEDERIK HOMMES
Algemeen directeur van Rijnconsult. 
Na studiereizen in Silicon Valley/San Francisco en de oostkust van China is hij geïnspireerd geraakt door de kracht van nieuwe organiseervormen en opennetwerkinnovatie. Hij was mede verantwoordelijk voor het unieke organisatieconcept van Rijnconsult bij uitkoop uit Ordina, ruim voor de zelforganisatiehype door het land waaide. Rijnconsult richt zich meer en meer op adviseren bij samenwerken in ketens en netwerken om maatschappelijke doelen te realiseren, in sectoren als binnenlands bestuur, zorg, onderwijs, real estate en agrifood. Hij zal in de bijeenkomst een samenvattend perspectief bieden op hoe traditionele organisaties kunnen leren van nieuwe organiseervormen. 

Praktisch

Programma: 14.00uur - 17.00uur
Lokatie: Gelderlandfabriek Culemborg (direct naast NS Station Culemborg)

Sinds de jaren ’30 was de locatie een meubelfabriek van het merk Gelderland. Na het vertrek van de meubelfabrikant eind jaren negentig zag een groep creatieve zelfstandigen de mogelijkheden van het industrieel erfgoed. Ze creëerden er hun werkruimtes en ontwikkelden een toekomstplan. Met succes: dankzij een subsidie van de provincie Gelderland, de financiële hulp van verschillende partijen – ook particulieren – en de hulp van veel klusvrijwilligers is een creatieve hotspot ontstaan.  

Aanmelden voor dit event

Wij ontmoeten u graag op 16 november om er samen een unieke middag van te maken! Om deel te nemen aan dit event, willen wij u een bijdrage vragen van €195,- De totale opbrengst gaan wij doneren aan het Prinses Máxima Centrum. Indien u het PMC een extra warm hart toedraagt, kunt u uiteraard ook meer geven. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden>>

Over Melanie van Thor
Melanie van Thor

Melanie van Thor is Marketing & Communicatieprofessional bij Rijnconsult/Rieken & Oomen.