• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Richard van Houten / De oude sluwe vos en de blije doos
Blog

De oude sluwe vos en de blije doos

De oude sluwe vos en de blije doos

12 maart 2018 - In deze serie blogs wil ik praktische tips aanreiken over de do’s en don’ts van leiding geven en leiding ontvangen. Voordat ik mij mijn huidige bedrijf Bron & Partners had overgenomen in 2006, heb ik voor diverse organisaties een aantal jaar commerciële strategische plannen gemaakt. Maar in de 10 jaar daarvoor, heb ik in 10 jaar tijd 10 verschillende leidinggevenden gehad. Mijn blogs weerspiegelen een persoonlijke evaluatie van mijn ervaringen met ontvangen leiderschap, waarvan ik de lessen daarna zelf heb kunnen gebruiken (of vermeden). In mijn eigen organisaties en bij klant-organisaties.

Door Richard van Houten

Baas 3: de sluwe vos

Een bijna pensionado en oude sluwe vos, die zich al decennia als hoofd Marktonderzoek bij een Nederlandse Doe-Het-Zelf Keten, staande hield in de steeds wisselende managementteams aldaar. Politiek zeer bedreven dus om zich te handhaven zonder gekke dingen te doen.

Ik, als risico zoekende jonge hond (want van fouten leer je tenslotte het meest!), bleek iets te opvallend te opereren in de organisatie. Ik ging langs alle afdelingen om te vragen of ze onze rapporten lazen. En zo nee, wat ze dan graag wel zouden willen weten van ons, afdeling Marktonderzoek. Dacht ik dat ik goed bezig was om de behoeften van de interne klant in kaart te brengen... daar dacht mijn baas nummer drie toch heel anders over. "De interne klant bepaalt niet wat ze lezen, maar WIJ bepalen wat ze lezen". Met als gevolg dat we vrolijk allerlei mooie rapportages maakten die door iedereen direct in de prullenbak werden gegooid. Toen werden de rapporten nog uitgeprint en verspreid door de interne post…

Ik maakte feitelijk een Career Limiting Move (CLM) door de belangen van de lezers (inkopers) te dienen, in plaats van die van mijn baas en zíjn baas. Ik had blijkbaar de verkeerde doelgroep voor ogen… Ik vond dat mijn baas ongelijk had en wilde door support van mijn collega’s hem daarvan overtuigen. Niet inziend dat het ego van de baas vuur is waar je niet teveel mee moet spelen.

Tip 8

Maak geen CLM. De sluwe vos was zeer bedreven in het politieke spel. Kijk steeds weer hoe de hazen lopen en sluit aan bij de meest machtige in de organisatie. Zorg dat je in de gaten houdt wat de doelen zijn van de hoogste baas en van je directe baas. Wees ondersteunend aan hun doelen en je blijft het langste buiten schot. Ga niet om je baas heen, maar betrek hem zoveel mogelijk in je plannen en wat je wilt gaan doen. Maar het duurde me allemaal te lang. Ik vond het nogal conservatief allemaal. Maar ik ging duidelijk te ver door als een jonge hond mijn pré-pensionado baas steeds op de hielen te zitten om mijn zin te krijgen. Zorg dat je je baas altijd tevreden houdt!  En wordt het te gek, volg dan je normen en waarden en vertrek.

Soms moest ik dingen doen waar ik het geheel niet mee eens was. Soms vond ik het moreel verwerpelijk en ik was er niet blij mee, maar het móest van de baas. Ik hoop natuurlijk dat je genoeg tegengas kunt geven om dit soort moreel verwerpelijke vragen niet in te willigen. Maar deze kameleon-tactiek heeft mijn toenmalige baas tot zijn pensioen gered. Zélf besloot ik dat ik elders zou gaan werken, omdat deze tactiek van ‘ondanks alles de baas tevreden te houden’ niet oké was voor mij. Maar maak geen CLM’etje, want de laatste periode van samenwerken tussen mijn baas en mijzelf was allerminst plezierig en heeft mij geen voordeel opgeleverd, anders dan dat ik weg ben gegaan.

Baas 4: de blije doos

Gelukkig werd mijn assertiviteit opgemerkt door de leidinggevende van de afdeling Communicatie. Na twee jaar marktonderzoeker te zijn geweest, vroeg ze mij op haar afdeling en na wat gesteggel met mijn baas (die kreeg nu minder span of control en dus minder formele macht!), kwam ik op een frissere actiever afdeling, waarbij ik een fantastisch Loyalty Programma moest gaan leiden voor alle 85 winkels in het land. Mijn nieuwe baas liet mij doen wat ik wilde en zij fladderde er lustig op uit in het land om vooral veel te netwerken en contacten te onderhouden met reclamebureaus. Dat was haar vroegere  omgeving. De twee academici op haar afdeling (waaronder ik) merkten dat onze HBO-baas toch wat moeite had met 'academici'. Lastige vragen waar ze geen antwoord op had werden haar teveel en 'omgaan met professionals' blijkt ook een vaardigheid  te zijn die niet iedereen heeft. Hoe leuk en enthousiast ze ook was, daar wist ze zich niet op te ontwikkelen. En ons dus ook niet.

Tip 9

Als je leiding geeft aan hoog opgeleiden, lees het boek “Leiding geven aan professionals? Niet doen!” van Mathieu Weggeman. Bekijk internet op het thema ‘aansturen van professionals’ en neem de lessen ter harte. Er is een verschil tussen mensen ‘boeien of binden’. Daar zijn andere prikkels voor nodig. Als je mensen een hogere opleiding hebben dan jij zelf, dan is het zeker vereiste kost om tot je te nemen. Zorg ervoor dat je continu interessante projecten voor hen regelt, welke hun intelligentie prikkelen en stimuleren. Laat voordeel van het pragmatisme vloeiend samengaan met het voordeel van de denkers. Goed voor beiden en dus goed voor de organisatie als geheel.

Tip 10

Als je als leidinggevende mensen aanneemt met een hogere opleiding dan jijzelf genoten hebt, maak dit in het prille begin van de samenwerking meteen tot een onderwerp van gesprek, zodat het geen veenbrandje wordt. Wees duidelijk in hoe je de verschillen en voordelen ziet en bespreek het en leg het niet zozeer op. Je mag best duidelijk maken dat er maar één baas is trouwens. Maar op een of andere manier bleef dit HBO-WO verschil altijd een ‘dingetje’. Mijns inziens omdat het nooit werd uitgesproken.

Lees hier meer over baas 1 en 2

 

Over Richard van Houten
Richard van Houten

Drs. Richard van Houten heeft een achtergrond in de horeca. Is afgestudeerd bedrijfseconoom en is daarna gaan werken in marketing- en salesmanagement functies bij diverse multinationals. Daarna werd hij ondernemer en nam in 2006 sprekers- en trainingsbureau Bron & Partners over. Hijheeft een unieke management- en communicatiestijl heeft ontwikkeld. Het is een mix van alle pluspunten van verschillende culturen waarin hij heeft gewerkt. Zweedse natuurlijke kwaliteit, Italiaanse flair, Engelse humor, Nederlandse directheid, Spaanse passie en Zwitserse slimheid. Van alle culturen heeft hij geleerd hoe ze mensen beïnvloeden en motiveren om het beste in hen naar boven te halen. Dat brengt hij graag op anderen over:

Inspireren gaat over ‘raken en passie’. En dat kunnen de mediterrane landen als geen ander land uitstralen.

Motivatie gaat over ‘kracht uitstralen’. En daar zijn de West-Europese landen bijzonder sterk in.

Rust en controle zorgt voor een sterke ‘natuurlijke’ autoriteit. Een managementstijl die sterk is ontwikkeld in Scandinavische landen.

Humor is een krachtige ontwapeningstool waarmee je anderen snel voor je wint. Engelsen zijn daar heer en meester in.

Richard maakt een fraaie brug van het bouwen van A-merken bij multinationals naar het bouwen van uw eigen IK als A-merk. Zorg dat men ‘u als motivator-motor koopt in plaats van alleen maar uw opgebouwde ervaring en kennis of erger nog, alleen uw arbeidsuren.

www.bronpartners.nl