• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Rob Wagenaar / Exit BoerCroon
Blog

Exit BoerCroon

Exit BoerCroon

20 oktober 2014 - Rob Wagenaar, associate van adviesbureau WagenaarHoes, waagt zich aan een aantal verklarende factoren voor de faillissementen van eens succesvolle bureaus. Aanleiding is de recentelijke teloorgang van de adviestak van BoerCroon. Is dat een signaal voor de toekomst, nadrup van het verleden of kenmerkend voor het vak?

Door Rob Wagenaar

Alweer een fameus bureau ter ziele. Moeten we droevig zijn? Is dit een signaal van een verder teruglopende markt? Kunnen we nu definitief het vak bij het vuilnis zetten? Ik denk niets van dat alles. Maar jammer is het, dat wel. Want het opbouwen van zo’n mooie naam is geen sinecure. En het vormgeven aan een vitaal bureau is evenmin iets wat je zo maar doet. Neue combinationen gevraagd. Want het uit elkaar spattende bureau geeft zeker leven aan vele nieuwe start up’s en andere initiatieven. Een vak in beweging, dat is het altijd al geweest.

Spin off ’s zijn de norm

Bij Berenschot in de hal hangt nog steeds die prachtige stamboom van de Nederlandse organisatieadviesbureaus. Helemaal correct is hij niet -ik mis enkele prachtige bureaus- maar dat mag de pret niet drukken. Hier wordt de unieke ontwikkeling van het Nederlandse advisering zichtbaar: heel veel bureaus stammen af van oervader Ernst Hijmans. Zo is het bureau waaraan ik mijn naam heb mogen geven, WagenaarHoes,  drie  bureaugeneraties verwijderd van de stamvader. Via de Galan en Voigt, Bosboom en Hegener en Berenschot stuiten we op Hijmans.  Ook BoerCroon zit in deze lijn. Het eens zeer bekende bureau Bosboom en Hegener heeft voor vele spin off’s gezorgd. Voor de ouderen onder ons: de meeste bijzondere was zeker de NOK, de Nederlandse Organisatie Kring. In 1975 ontstaan, was deze afsplitsing ideologisch bepaald. Volstrekte gelijkheid aan een ronde tafel zonder baas. Het NOK heeft het niet lang volgehouden, maar was een mooi tijdgebonden experiment. Alle genoemde spin off’s van Bosboom en Hegener zijn er dus nu niet meer. Kennelijk is deze ontwikkeling van afsplitsing, bloei en teloorgang kenmerkend voor de branche.

Waarom teloorgang

Ik waag me aan een aantal verklarende factoren.

  • Succesvolle bureaus worden gestart door één of meerdere zeer gemotiveerde adviseurs, vaak met een sterke door de markt gevraagde focus (product/markt combinatie in klassieke termen), succesvolle professionals, maar ook ondernemers, die de droom hebben een bureau in de wereld te zetten. De groep starters is vaak hecht, maar heeft niet het eeuwige leven en de kunst is dan de opvolging op tijd en adequaat te regelen.
  • Ook adviesbureaus hebben voorkeursniches en zijn kinderen van hun tijd. En ook bij adviseurs is het moeilijk om de signalen in de markt op tijd te zien en daarop te acteren. Eens succesvol, leidt nooit tot altijd succesvol. De kinderen van de dokter zijn vaak ziek en het dak bij de loodgieter lekt…
  • De governance bij adviesbureaus wil nog weleens op het aloude en vaak zeer werkzame partnermodel -one man, one vote- berusten. Helaas is de slagkracht van dit model in slechte tijden matig tot slecht. De partners blijken zeer verschillende percepties van de werkelijkheid te hebben, of hebben zeer verschillende belangen. En het onderlinge gesprek duurt dan lang, te lang.
  • En dan geldt voor de huidige tijd dat de crisis te lang duurt. Niemand heeft dit nog echt meegemaakt. En dus worden besluiten genomen op basis van het geloof dat het nu snel beter wordt en dat teruggekeerde groei en winstgevendheid het onheil vanzelf zal keren. Helaas!

Bij BoerCroon en ook bij anderen bleek daarbij dat de in het recente verleden aangegane schulden (vaak door uitkoop van partners) niet meer financierbaar waren uit de teruggelopen opbrengsten.

Creatieve destructie is van alle tijden

Failliet gaan verdient niet de schoonheidsprijs natuurlijk! Maar zichzelf steeds opnieuw uitvinden is een noodzaak voor dit vak. En dat leidt ook tot de val en opkomst van bureaus als een perpetuum mobile. Ten voordele overigens van de clientèle. Waarmee de toegevoegde waarde van het adviesvak steeds opnieuw wordt bewezen!

Over Rob Wagenaar
Rob Wagenaar

Rob Wagenaar, oprichter van WagenaarHoes, werkt 40+ jaar als organisatieadviseur. Hij is expert in leiderschaps-, cultuurontwikkeling en organisatievernieuwing en treedt op als 'trusted advisor' bij lastige vragen. Daarnaast coacht hij professionals/leiders en is strateeg voor professional service firms (PSF’s)                   

rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl