• Mediawerf
 • Management & Consulting
 • Goed Bestuur & Toezicht
 • HMR
 • Knowly
Home / Blogs / Rob Wagenaar / Rutte III: Geeft dit kabinet ook vertrouwen voor onze toekomst?
Blog

Rutte III: Geeft dit kabinet ook vertrouwen voor onze toekomst?

Rutte III: Geeft dit kabinet ook vertrouwen voor onze toekomst?

03 november 2017 - Het derde kabinet Rutte heeft zojuist haar vuurdoop gehad. Een gewoon kabinet volgens onze premier, met als slogan: vertrouwen in de toekomst. En terwijl alles en iedereen een mening heeft over Rutte III, vraag ik me af wat dit kabinet voor adviseurs en veranderingsmanagers – ons soort mensen dus – gaat betekenen.

Door Rob Wagenaar

Dat akkoord is natuurlijk een ‘must’ voor ons, om meteen driftig te gaan bestuderen. Mocht je al last hebben van een gebrek aan focus in je praktijk, hier vind je op elke pagina de impulsen om aanbod en specialisme op te ontwikkelen. Onze professies worden niet met name genoemd, maar dat hoeft ook niet om tussen de regels door toch veel goeds voor ons te lezen.  Er zijn alinea’s over het zzp-schap, maar de meesten van ons zullen in de genoemde hogere uurtarieven vallen (€75+!) en daar gelden de meeste zzp-opmerkingen dan weer niet voor.

 

Rondje langs de velden

Het kabinet heeft zeker veel veranderingen voor het volk en de BV Nederland in petto. En elke vernieuwing, elke verandering betekent natuurlijk potentieel werk voor ons.  Een indicatief en persoonlijk gekleurd rondje langs de ministeriële velden:

 • Voor Defensie staan er enorme inhaalinvesteringen op stapel. Hopelijk wordt er daarnaast ook gewerkt aan rapportagelijnen en gekoppelde waarden, als leerpunt van de crisis die minister Hennis haar positie kostte.
 • Duurzaamheid en klimaatbeheersing staan hoog in de prioriteiten en de ambities zijn aanzienlijk. De combinatie met economische zaken betekent een businessbenadering van dit vraagstuk. Massieve innovaties zijn nodig om de vereiste CO2-niveaus te gaan halen. Veel en belangwekkend werk, potentieel ook voor ons.
 • Miljarden die in de gezondheids- en ouderenzorg worden gestopt vereisen nieuwe manieren van organiseren. Het troetelvoorbeeld Buurtzorg is nog steeds een baken in deze wereld en doorgaande vernieuwing van deze organisaties zal onze professies veel werk opleveren.
 • Veel werk verwacht ik via Binnenlandse Zaken. Met D66-minister Kasja Ollongren hebben wij een geheid pleitbezorger van de inmiddels al behoorlijk in gang gezette decentralisatie: taken van centrale naar decentrale overheden. Naast de forse herschikking van het werk van gemeenteambtenaren (gestimuleerd door verregaande burgerparticipatie), resulteert dit in grote veranderingen voor vrijwel alle gemeentes. En dan heeft mevrouw Ollongren ook de nieuwe Omgevingswet nog naar zich toegetrokken. Alleen al deze mega-operatie zal veel werk opleveren voor competente externen.
 • Digitalisering, onderwijs, een leven lang leren: er is nog veel meer potentieel voor ons te noemen.

 

Maar is dat het dan?

Onze beroep balanceert altijd tussen een grote broek aantrekken: “huur ons in dan gaat het beter!”, en bescheiden afwachten tot wij voor een deelklusje worden gevraagd. De consistente gevraagdheid van ons soort mensen (en nu ook weer de groei daarin) doet vermoeden dat wij waarde toevoegen. En dan is het teleurstellend dat er niets wordt gezegd over een paar echte zorgpunten, vooral bij overheidsopdrachten. Ik noem:

 • De aftopping van de tarieven met de Balkenendenorm als maximum: alsof dat iets te maken heeft met de de facto beloning van professionals. De wal keert het schip inmiddels en kwaliteitsverlies is onvermijdelijk
 • Deze regering doet niets met de perverse praktijk van het ‘tenderen’. De openbare inschrijving, maar ook het heilige: “er moeten 3 offertes zijn”, leidt tot heel weinig goeds. Er is hier al veel over gezegd, maar onze Haagse lobby heeft kennelijk nog niet gewerkt.

 

Ik eindig positief. Als ik goed hebt geteld zijn er ministens drie ex-consultants nu minister of staatssecretaris. Als ze hun arbeidsverleden niet verloochenen kan dat alleen maar goed voor ons uitpakken. Ik zou dat regeringsakkoord toch maar snel lezen!

 

Over Rob Wagenaar
Rob Wagenaar

Rob Wagenaar, oprichter van WagenaarHoes, werkt 40+ jaar als organisatieadviseur. Hij is expert in leiderschaps-, cultuurontwikkeling en organisatievernieuwing en treedt op als 'trusted advisor' bij lastige vragen. Daarnaast coacht hij professionals/leiders en is strateeg voor professional service firms (PSF’s)                   

rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl