• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Simon van der Veer / Fuckup Night. Beste consultant: share your failures!
Blog

Fuckup Night. Beste consultant: share your failures!

Fuckup Night. Beste consultant: share your failures!

06 maart 2017 - Simon van der Veer is zelfstandig organisatieadviseur, schrijver en spreker en is verbonden aan adviesbureau p2. Hij helpt organisaties met strategieontwikkeling en cultuurverandering, hoewel hij in dat laatste niet als doel op zich gelooft. In zijn blog vertelt hij over de ervaringen uit zijn adviespraktijk.

Door Simon van der Veer

Het professionaliseren van onszelf en het adviesvak begint in mijn optiek met meer openheid over onze mislukkingen. Zoals een pauw pronkt met zijn veren, zo pronken wij met offertes, websites en succesverhalen. De minder succesvolle verhalen blijven onbenoemd. Dit doen we zodat de opdrachtgever zich comfortabel voelt om met ons in zee te gaan. Maar: elke medaille heeft een keerzijde, we schieten niet altijd raak. Of wel? Ik in ieder geval niet, en dat is maar goed ook, want anders ontstaat er een vruchtbare voedingsbodem voor overmoedige en lichtzinnige interventies. Laten we daarom onze mislukkingen vaker delen, zodat we onszelf en het vak professionaliseren. Fouten maken mag, toch? Remko van der Drift schreef daarover het aanstekelijke boek Fouten maken moet moed, waarin hij ons aanspoort om ‘faalkundige’ te worden: durf het beste uit jezelf te falen!

Free your failures
Tegenwoordig is er een internationale beweging die mislukkingen een podium geeft. Dit initiatief heet Fuckup Night en heeft als motto: free your failures. Het idee komt uit Mexico City, waar vijf vrienden in 2012 op een avond met veel alcohol ontdekten dat mislukkingen veel interessanter gesprekken opleverden dan succesverhalen. Ze bedachten een formule voor openbare Fuckup Nights waar mensen hun ‘fuckups’ delen. Dit format is inmiddels wereldwijd in meer dan 180 andere steden overgenomen. De Fuckup Nights werken ‘bevrijdend’ en vooral aanstekelijk voor de creativiteit: ze geven goede moed om met nieuwe ideeën te komen.

Mijn mooiste mislukking in dit nieuwe jaar
Afgelopen december stapte ik samen met een collega in een offerteproces. De opdracht betrof een strategische vraag rondom het verkennen van een nieuw organisatiemodel, en een nieuwe manier van werken gericht op meer wendbaarheid en zelfsturing, je kent het wel. Aangezien we de opdrachtgever kenden, werden we op het laatst toegevoegd aan het rijtje adviesbureaus die een offerte mochten uitbrengen. De enige informatiebronnen die we hadden, waren een offerte-uitvraag en een telefonische briefing. Meer lukte niet voor de kerstvakantie en begin januari moest er ‘gepitcht’ worden (daar begon de lichtzinnigheid aan onze kant). We werden uitgenodigd voor een gesprek met het kernteam, een delegatie van leidinggevenden die de offertes en partijen beoordeelden en de Raad van Bestuur van advies voorzagen. We spraken over onze aanpak, die uiteraard niet ‘dichtgetimmerd’ was. Ook dit zal je mogelijk bekend in de oren klinken. Tijdens het gesprek deden we allerlei nieuwe inzichten op die consequenties hadden voor onze aanpak, maar we bleven vasthouden aan onze eerder bedachte aanpak en bouwden te weinig ‘reparatietijd’ met de betrokkenen in. We vroegen onszelf tijdens het gesprek wel – retorisch – hardop af, of het niet zinvol was om ook met de RvB kennis te maken. Dit gebeurde uiteindelijk ook, maar we gingen er heen met een ongewijzigde offerte en aanpak. De RvB bleek er ook nog eens heel anders in te staan en we observeerden weinig gedeelde urgentie en visie. Onder druk van tijd en sociaal ongemak deelden we deze observaties niet ter toetsing. We ‘faalden’ roemloos. Mijn mooiste mislukking van dit verse jaar.

Sturen op randvoorwaarden voor succes
Wat heb ik geleerd? Dat je moet sturen op randvoorwaarden voor succes. Bijvoorbeeld dat de offerte pas de definitieve status krijgt als je alle betrokkenen hebt gesproken. Maar ook dat je gezamenlijke reparatie- en reflectietijd moet inbouwen. En als gezamenlijk zelfonderzoek dan uitblijft, het lef hebben om uit het proces te stappen (en daarmee een mogelijke opdracht en inkomsten aan je neus voorbij te laten gaan). Op die manier oefen ik professioneler mijn vak uit. ‘Toen ik het niet meer goed hoefde te doen ging het ineens veel beter’, aldus Loesje.

Wat is jouw mooiste mislukking of beste fout van de afgelopen periode? In juni organiseer ik in samenwerking met M&C en de Ooa de eerste ‘garage’ voor adviseurs, een reparatieplek voor professionalisering van jezelf en het vak. Er hebben zich al tien mensen aangemeld. Als je wilt aanhaken, kun je mij een e-mail sturen op: hello@simonvanderveer.nl            

Lees op www.fuckupnights.com hoe je in je eigen stad deze activiteit kunt organiseren. 

Over Simon van der Veer
Simon van der Veer

Simon van der Veer is organisatieadviseur, schrijver en spreker. Hij helpt organisaties met strategieontwikkeling en cultuurverandering, hoewel hij in dat laatste niet als doel op zich gelooft. In zijn blogs vertelt hij over de ervaringen uit zijn adviespraktijk.