• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Simon van der Veer / Garage De Bedoeling
Blog

Garage De Bedoeling

Garage De Bedoeling

27 januari 2017 - Simon van der Veer is zelfstandig organisatieadviseur, schrijver en spreker. Hij helpt organisaties met continue verbetering en vernieuwing. In zijn blog vertelt hij over de ervaringen uit zijn adviespraktijk.

Door Simon van der Veer

Recent was ik bij de Sociale Verzekeringsbank en daar vertelden ze mij over een bijzonder initiatief: Garage De Bedoeling. Dit is een soort ‘pop-up plek’ voor professionals waar ze regels kunnen inbrengen die de wet mogelijk in de weg staan. Ze hebben echte garagesessies waar je, als je een monteur bent, een blauwe overall draagt. Waarom? Zodat je in alles voelt dat er iets te repareren valt. Handen uit de mouwen en vet aan de vingers dus, en zorgen dat de auto weer rijklaar is. 

Professionele luiheid
Een week nadat ik dit inspirerende voorbeeld tegenkwam, las ik een interview in Managementboek Magazine met Steven ten Have, hoogleraar en ‘hyperspecialist’ in verandermanagement. Aanleiding voor het interview was de komst van zijn nieuwe boek Reconsidering Change Management. Laat je door de ietwat hoge prijs niet afschrikken, want de inhoud is zeker de moeite waard. Ten Have houdt een stevig pleidooi om het kaf van het koren te scheiden. Ons vakgebied bevat namelijk beunhazerij, lichtzinnigheid en professionele ‘luiheid’. Zijn stelling is dat er veel goeds en bruikbaars voorhanden is, maar dat aanbieders van nieuwe ideeën zichzelf wel de maat moeten durven nemen. Stel jezelf vragen als: reikt mijn aanpak verder dan het placebo-effect? Bestrijd ik het werkelijke probleem of enkel de symptomen? Heb ik ook aandacht voor de risico’s en bijwerkingen van mijn aanpak?

Verzot op simpele oplossingen
Het zijn zeer legitieme vragen die veelal vergeten worden omdat we zo verzot zijn op simpele oplossingen voor complexe problemen. Ze zijn dan wel verleidelijk en aantrekkelijk, maar te vaak providence based (gebaseerd op het geloof in een ideologie, denk bijvoorbeeld aan zelfsturing, Semco-stijl, Lean en Scrum) of eminence based (gebaseerd op naam en faam van de bedenker). Het is daarom belangrijk om meer openlijk te twijfelen in plaats van meteen met panklare antwoorden te komen. ‘Durf het niet-weten als (begin)kwalificatie in te nemen’, aldus Ten Have. Het interview werkte nog lang na, want door mijn ‘geel-oranje’ profiel ben ik nogal snel fan van nieuwe ideeën en aanpakken en wil ik die ook nog eens uitproberen before I am ready. Mijn natuurlijke neiging is dan om de voordelen van de aanpak te overdrijven en de nadelen weliswaar te onderkennen, maar minder zwaar te beoordelen dan de voordelen. Er valt dus bij mij zeker iets te repareren…

Adviesbureaus verkokeren
Ondertussen is mijn ervaring dat de meeste adviesbureaus zich druk bezighouden met het ontwikkelen van hun eigen proposities en het etaleren van hun onderscheidende kenmerken. Iedereen wil voorop lopen en herkenbaar zijn in de markt. Op die manier bouwen we muren om de eigen kennis en ervaring. Voor kritische kennisuitwisseling en reflecties tussen adviesbureaus is amper ruimte: iedereen is druk met de uitvoer van zijn eigen business en het verstevigen van zijn marktpositie; iedereen is druk op zijn eigen eiland. Uiteraard zijn we gek op nieuwe ideeën, omdat we daarmee bij klanten als vernieuwend voor de dag komen. Maar tegelijkertijd hollen we zo ongemerkt het vakgebied uit, want er is geen tijd en ruimte om elkaars opvattingen en aanpakken kritisch tegen het licht te houden.

Een pop-up garage voor adviseurs
Het interview met Ten Have en het praktijkvoorbeeld bij de Sociale Verzekeringsbank gaven mij een gevoel van noodzaak voor meer mobiele pop-up-achtige garages: een plek voor kennisuitwisseling en professionele reflectie tussen adviseurs. Terug naar het doel van ons vak. We moeten onze opvattingen repareren. De verkokering doorbreken. Het moet een plek zijn voor twijfel en niet-weten, waar we de verliefdheid op onze eigen aanpakken en unique selling points kritisch onder de loep kunnen nemen. Om zo ons mooie vak en BV Nederland echt verder te brengen.

Doe je mee om de eerste garagesessie te organiseren en/of deze bij te wonen? Zo ja: stuur een mail naar hello@simonvanderveer.nl. Ik neem graag het initiatief om de eerste Garage De Bedoeling mogelijk te maken.

Over Simon van der Veer
Simon van der Veer

Simon van der Veer is organisatieadviseur, schrijver en spreker. Hij helpt organisaties met strategieontwikkeling en cultuurverandering, hoewel hij in dat laatste niet als doel op zich gelooft. In zijn blogs vertelt hij over de ervaringen uit zijn adviespraktijk.