• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Blogs / Wim Sneep / Wie zorgt voor de leidinggevende?
Blog

Wie zorgt voor de leidinggevende?

Wie zorgt voor de leidinggevende?

28 mei 2020 - We hebben ze allemaal wel voorbij zien komen: “dé vijf tips voor leidinggevenden op afstand”. Of deze: “Alles wat je moet weten over thuiswerkers”. Blijkbaar is er behoefte aan. En logisch natuurlijk. Nog nooit in de geschiedenis hebben we ons zo snel moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Door Wim Sneep

Dat een leidinggevende daarom weleens met zijn handen in z’n haar zit is dan ook vanzelfsprekend. Hij klikt dan ook gretig de sites aan waarop tips en trucs worden aangereikt en successen gedeeld. Om vervolgens met een ongemakkelijk gevoel achter te blijven. De eenzaamheid van het thuiswerken drukt, de volgende meeting via Zoom dient zich aan en medewerkers vragen om aandacht.

Zo vanzelfsprekend het is dat een leidinggevende voor zijn mensen zorgt, zo weinig vanzelfsprekend is diezelfde zorg voor hemzelf. Eenmaal opgenomen in het cohort van managers moet hij vooral goed voor zijn eigen welzijn zorgen. En als binnen organisaties al hulp aangeboden wordt, zijn dat vaak leiderschapstrajecten, nieuwe managementtools en meer van dit soort, op vaardigheden gerichte, trainingen of workshops. Het helpt wel even, zo’n workshop. Je bent even weg uit het dwingende ritme van je agenda en die tijdsinvestering voelt als ‘opladen’. Maar terug op de werkvloer – de volgende dag vaak al – ontwaak je uit een utopische droom. De waan van de dag neemt je opnieuw in beslag. En het ontbreekt je aan moed en kracht daarin wezenlijk verandering te brengen.

Zoals het aloude belichtingsproces bij foto’s zichtbaar maakt wat latent aanwezig is, zo brengt de huidige tijd aan het licht dat leidinggevenden meer zijn dan het doorgeven van instructies en werkopdrachten. Ze zijn de dragers van de cultuur in organisaties en het houvast van vele werkenden. Maar ze zijn dat vaak in eenzaamheid; onbedoeld maar toch. Wanneer ik met leidinggevenden spreek schrik ik soms van hun eenzaamheid. Binnen de eigen organisatie ervaren ze nauwelijks ruimte (en begrip?) dit aan de orde te stellen. In een een-op-eengesprek met iemand ‘van buiten’ ligt het zomaar op tafel.

Hoe komt dat toch? Waarom schieten we massaal in de ‘oplossingsmodus’ ook waar het ‘leidinggeven aan thuiswerkers’ betreft. Waarom is er zo weinig aandacht voor het welzijn van de leidinggevende zelf? Ik ken veel leidinggevenden die worstelen met thuiswerken omdat ze aanlopen tegen de consequenties van het nieuwe normaal. Ze hebben soms existentiële vragen over de manier waarop organisaties zijn ingericht en worden bestuurd. Juist nu komt dat aan het licht. Digitaal werken vraagt meer tijd en vooral meer energie. Die spaarzame tijd moet verdeeld worden tussen de dwingelandij van het systeem en de aandacht voor de inhoud van de vakman. En niet zelden wint het systeem.

Ik gun leidinggevenden, managers en directeuren, of hoe ze maar mogen heten, dat ze vaker de vraag krijgen: ‘hoe gaat het met jou, wat houdt jou ‘s nachts uit de slaap?’. En dan niet van hun partner thuis, maar van een collega-leidinggevende, of van hun directeur of bestuur. Ze zouden gestimuleerd moeten worden hun vragen op tafel te leggen – juist nu –, zonder daarbij het risico te lopen verwezen te worden naar een site met daarop “alles wat je moet weten over thuiswerkers”.

 

Over Wim Sneep
Wim Sneep

Wim Sneep is werkzaam bij ProKairos en draagt als procesbegeleider, trainer, coach en interim-manager bij aan de menselijke maat in organisaties.