• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Boeken / Een doos vol lekkers
Boek

Een doos vol lekkers


11 augustus 2014 - De tweede druk van het Praktijkboek Intervisie van Monique Bellersen en Inez Kohlmann is een handige methodiekwijzer, en biedt de lezer inzicht in wat intervisie is, hoe het gebruikt dient te worden en wat daarbij de valkuilen zijn.

Een doos vol lekkersDoor Winifred Krekel

Monique Bellersen en Inez Kohlmann schreven al eerder het Praktijkboek Intervisie en dat hebben ze nu volledig herzien en aangepast aan de actuele situatie. Verschillende intervisie methoden werden tegen het licht gehouden, er werd wat toegevoegd en er vielen er wat af. Nieuw is het opnemen van intervisie in teams en intervisie als hulpmiddel bij organisatieverandering. Ook aan digitale intervisie wordt aandacht besteed. Het resultaat mag er zijn. Een duidelijk handboek waarin overzichtelijk uiteen wordt gezet wat intervisie is, hoe je het in kunt zetten, wat de valkuilen zijn en hoe die te voorkomen. Een handige methodiekwijzer, waarbij de relevante informatie overzichtelijk wordt weergegeven en 27 intervisie-methodes allemaal volgens hetzelfde stramien worden beschreven.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op collega's of vakgenoten om inzicht te krijgen in hun persoonlijke stijl en werkwijze. Intervisie doe je met een vaste groep deelnemers, begeleidt door een facilitator. Deelnemers brengen om de beurt een casus in die gaat over een situatie waar de inbrenger professioneel bij betrokken is en waar zij over wil reflecteren. De inbrenger is hierbij aan zet, zij bepaalt welk vraagstuk ze wil inbrengen en in hoeverre zij zich daarbij wil blootgeven. De andere deelnemers helpen haar de casus en haar eigen inbreng daarin scherp te krijgen, door het stellen van vragen. De inbrenger bepaalt wat ze daarmee doet en dus ook wat ze daar van leert. Een goed uitgevoerde intervisie geeft je inzicht in je eigen gedrag en de achterliggende waarden daarvan. Op die manier kun je je eigen persoonlijke stijl ontdekken en uitbreiden.

Intervisie moet schuren

Intervisie moet een beetje schuren, daar leer je het meest van. Intervisie is geen werkoverleg, geen supervisie en zeker geen therapie, maar het lijntje is dun. Het is van groot belang dat het goed gebeurd, volgens een beproefde methode en met een facilitator die weet wat ze doet. Dit praktijkboek helpt daarbij. Het geeft een gedegen inzicht in wat intervisie precies is, welke vraagstukken zich voor intervisie lenen en welke niet. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor de facilitator, die aan de hand van een overzichtelijk schema kan bepalen welke methodes voor deze casus met deze casusinbrenger en deze groep in aanmerking komen. Samen met de casusinbrenger maakt ze dan een keus en deelt deze mee aan de andere deelnemers, zodat die zich kunnen voorbereiden.

Praktijkboek Intervisie is een boek voor professionals door professionals. Als je het instrument al beheerst en je wilt wat nazoeken is het een uitstekend boek. Als je nog nooit wat met intervisie hebt gedaan, zal je na het lezen van dit boek hooguit tot de conclusie komen dat je nog veel te leren hebt. Gelukkig laten de auteurs je daarbij niet in de steek. Ze verwijzen je naar hun website met daarop tal van trainingen, compleet met aanmeldingsformulier en kostprijs. Ik had het sterker gevonden als ze daarnaast nog naar een aantal andere opleidingsinstituten hadden verwezen.

Praktijkboek Intervisie
Meer vermogen door collegiale blik
Monique Bellersen en Inez Kohlmann
tweede, geheel herziene druk
2013, Kluwer 

 

Over Winifred Krekel