• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Boeken / Powerswitch, naar een vitale samenleving
Boek

Powerswitch, naar een vitale samenleving


19 mei 2017 - Op 17 mei 2017 is het boek ‘Powerswitch, naar een vitale samenleving’ van Jeroen den Uyl (partner Twynstra Gudde) uitgekomen. De overheid en de markt hebben de afgelopen decennia veel ruimte ingenomen ten koste van de gemeenschap. Door de gekortwiekte gemeenschap verloren burgers het vertrouwen in de overheid en de markt. Verwezing en populisme zijn het gevolg. Het kán anders! Burgers kunnen het heft in handen nemen en met elkaar de gemeenschap vitaal maken. In zijn boek Powerswitch schets Den Uyl hoe dat kan.

Powerswitch, naar een vitale samenleving

Na een historische schets geeft dit boek een hoopvol handvat met vele concrete voorbeelden hoe burgers in de samenleving weer invloed krijgen op hun eigen leven. Den Uyl schetst ook welke ideologie hiervoor beschikbaar is en hoe organisaties hieraan kunnen bijdragen. En hij schetst hoe leiders, politici en managers hier zelf verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Powerswitch is daarmee een aanstekelijk en origineel program van een nieuwe politieke beweging.

“Er schuilt in Jeroen den Uyl een bescheiden revolutionair. Hij verzet zich tegen de uitholling van de menselijke gemeenschap door staatsbureaucratie en marktwerking. Maar hij laat ook ziet hoe we burgerschap en broederschap kunnen versterken.” 
Gabriël van den Brink (hoogleraar wijsbegeerte bij Centrum Ethos aan de VU en hoogleraar emeritus maatschappelijke bestuurskunde bij Tilburg University)

“By his book Powerswitch Jeroen den Uyl, shows a sharp sensibility for the era we are living today. He sketches with great ease an important story of our contemporary troubles, he shows how the belief in both government and market led solutions has failed and led to the orphaned society and the rise of populism today.” Phillip Blond (English political philosopher, Anglican theologian and director of the ResPublica think tank).