• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Boeken / Recensie ‘CIO 3.0. Het verschil maken bij digitale transformatie'
Boek

Recensie ‘CIO 3.0. Het verschil maken bij digitale transformatie'


24 november 2016 - Het is altijd lovenswaardig om ideeën, ervaringen en ontwikkelingen zodanig te bundelen dat ze voor een groot publiek toegankelijk zijn.

Recensie ‘CIO 3.0. Het verschil maken bij digitale transformatie'Door Robert van Oirschot

M&I Partners beseft dit, en heeft twee van haar medewerkers daartoe de ruimte gegeven. Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg hebben dagelijks te maken met grootschalige en complexe digitaliseringsprojecten, en zien daarin uitdagingen die vragen om een chief information officer (CIO) als business-strateeg: de CIO 3.0. Het is het gedachtegoed rondom die CIO 3.0, dat ze sinds 2014 bij M&I Partners ontwikkelen en dat nu is geculmineerd in het boek ‘CIO 3.0. Het verschil maken bij digitale transformatie’. Een mooi initiatief en een onderwerp dat inderdaad de ruimte en de aandacht binnen de goede managementliteratuur verdient. Zijn de auteurs erin geslaagd om het belang van een CIO als business-strateeg duidelijk te maken, én de lezer handvatten te geven om invulling te geven aan die rol? Nee, en ja.

Mooi naslagwerk
Laten we beginnen met ‘ja’. Het boek heeft een overzichtelijke indeling. In de eerste twee hoofdstukken beschrijven de auteurs in heldere stijl de economisch-historische ontwikkeling van de ICT-functie. Deze context gebruiken ze als rechtvaardiging voor de volgende drie hoofdstukken, waarin de invulling van die ICT-functie aan de hand van leiderschap, transformatie en ontwikkeling wordt belicht. Zoals gezegd is het overzichtelijk opgebouwd en helder geschreven, en gelardeerd met voldoende voorbeelden. Soms uit de eigen, en (te) vaak uit de geëigende praktijk. In die zin heeft M&I Partners er een mooi naslagwerk bij dat bij adviseurs in goede aarde zal vallen. Maar is het daarmee ook een boek waar juist een ander deel van de beoogde doelgroep, de business, zich in kan vinden, of nog liever, lering uit kan trekken? Helaas laten de auteurs daar teveel kansen liggen.

Doodgeknuffeld
De inmiddels doodgeknuffelde Uber, AirBnB, Buurtzorg en Google komen ook hier weer prominent aan bod, terwijl je juist zou verwachten dat er nieuwere, meer sprankelende voorbeelden te vinden zijn, zeker als je al vanaf 2014 werkt aan het gedachtegoed. En dan het liefst voorbeelden die begrijpelijk, herkenbaar en vooral toepasbaar zijn voor de business. Volgens de leeswijzer is dit namelijk een boek voor, naast de ICT-manager en de ICT-professional, directie, bestuurder, HR-manager en business-manager. Een gezelschap zo divers dat je je moet afvragen of hun belangen en interesses in één boek te vangen zijn.

Lezers kwijt
Dat dit geen kinnesinne is ‘bewijst’ de tekst op de achterflap waarin wordt gesteld dat ‘de CIO 3.0 zich richt op innovatie en business-transformatie om de digitale toekomst van de organisatie vorm te geven’. Dit is al een zin waar de gemiddelde CEO moeite mee zal hebben, en met het vervolg van die zin raken de auteurs waarschijnlijk een nog groter deel van hun beoogde lezersgroep kwijt: ‘tegelijkertijd onderkent de CIO 3.0 de kracht van ICT-commodities en regelt de noodzakelijke beschikbaarheid, snelheid, wendbaarheid en schaalbaarheid van de ICT-omgeving als essentiële voorwaarde voor de business’.

Kloof
Het is een bekende valkuil van de ICT-beroepsgroep: jargon gebruiken als ware het de gewoonste taal van de wereld. Zelfs in de titel van het boek sijpelt de blinde vlek van ICT door. De 3.0 ‘versie’ van de CIO klinkt eerlijk gezegd nu al gedateerd, en zal altijd doen verlangen naar de volgende versies, die elkaar steeds sneller zullen moeten opvolgen. In de vorm van een boek is dat lastig. Misschien is een digitaal platform beter geschikt, omdat het meer lean of agile is. Maar mocht die volgende papieren versie er toch komen, liefst met een verrassender titel, dan hoop ik dat de business meer centraal staat en zich aangesproken voelt. Zodat de ICT’ers laten zien dat ‘ze’ niet meer voor eigen parochie hoeven te preken. Dat er geen kloof meer is tussen business en ICT, maar dat beide disciplines zich tot elkaar verhouden zoals Yin zich tot Yang verhoudt. 

Over Robert van Oirschot
Robert van Oirschot

Robert van Oirschot is ondernemer, auteur, adviseur en coach. Zijn werkzaamheden concentreren zich rondom de vraag: hoe creëren we toekomstbestendige organisaties?