• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Bureaus / Andersson Elffers Felix
Bureau

Andersson Elffers Felix

Andersson Elffers Felix

Andersson Elffers Felix (AEF) is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Onze projecten kenmerken zich door veranderopgaven in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving, vaak met grote maatschappelijke impact. AEF biedt een heel palet aan diensten, van wetsevaluaties tot productinnovaties. We adviseren op verschillende niveaus; we dragen bij aan de vernieuwing van stelsels, de verandering van organisaties en de innovatie van de uitvoering. 
 
Adviseurs van AEF worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid, werken met gevoel voor verhoudingen en kennen de sectoren waarin ze actief zijn goed.
 
In 1982 richtten Hans Andersson, John Elffers en Peter Felix adviesbureau AEF op. AEF is een bureau dat van begin af aan voortdurend heeft gewerkt aan de in het oog springende vraagstukken. In de beginjaren ging het bijvoorbeeld om de positie van werknemers in bedrijven en op de arbeidsmarkt en om de regionalisering van de Nederlandse politie. In de jaren '90 speelde AEF toonaangevende rollen bij structuurwijzigingen in de stelsels voor zorg en sociale zekerheid, de totstandkoming van de Vreemdelingenwet, en de verzelfstandiging van woningcorporaties en spoorwegen. Na 2000 was AEF onder andere spraakmakend actief in de vernieuwing van de bouwsector, de veiligheidsaanpak in de grote steden en vraagstukken rondom immigratie en integratie. 
 
AEF komt voort uit de stamboom van adviesbureaus die teruggaat tot de eerste organisatieadviseur van Nederland, ir. Ernst Hijmans. Tot aan diens dood in 1987 zijn werkcontacten met hem onderhouden. 

Door de jaren heen heeft AEF tal van organisaties geadviseerd en begeleid met verandertrajecten en innovatieve concepten uitgedacht . Enkele voorbeelden zijn JINC, de Slinger, KING en de Arnhem Mode Biënnale.
    
Sinds 1988 houdt AEF kantoor aan de Maliebaan in Utrecht. Deze kantoorvilla uit 1897 is begin deze eeuw door Mecanoo verbouwd en uitgebreid tot een bijzonder 'huis om in te werken'.


Contactinformatie
Postbus 85198
3508 AD  UTRECHT
Telefoon: +31 (0) 30 - 236 30 30
E-mail: mail@aef.nl
Website: www.aef.nl
Medewerkers
Artikelen
Vacatures