• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Bureaus / Consort / Jan Streefkerk
Consort

Jan Streefkerk

Econoom van huisuit en later organisatie- en bestuurskundige, heeft jarenlang managementfuncties vervuld bij de diverse overheidslagen (Amsterdam, Ministerie van SZW en Provincie Flevoland). Sedert midden negentiger jaren is hij als extern organisatieadviseur werkzaam.

Professionaliteit als adviseur van bestuur en management, passie bij het openbaar bestuur als betekenisvol regisseur en betrokkenheid bij de individuen die er toe doen.