• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Data Leadership Education Services

Minne van der Sluis
Aanjager & docent

Ik werk altijd vanuit de kernvraag: hoe techniek en tooling voor organisaties echt goed te benutten? Dat doe ik vanuit zijn specialisatie in performance management, business intelligence, datawarehousing, big data en data science.