Data Leadership Education Services

Minne van der Sluis
Aanjager & docent

Ik werk altijd vanuit de kernvraag: hoe techniek en tooling voor organisaties echt goed te benutten? Dat doe ik vanuit zijn specialisatie in performance management, business intelligence, datawarehousing, big data en data science.