• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Bureaus / KR8LAB / Maurice Vroman
KR8LAB

Maurice Vroman
partner

Maurice Vroman

KR8LAB verbindt mensen, organisaties en overheden rondom maatschappelijke vraagstukken. Samen ontwikkelen we nieuwe strategieën, diensten en beleid. Onze opdrachtgevers komen uit de overheid, onderwijs, zorg en welzijn, cultuur en landelijke fondsen. In de rol van adviseur, procesontwerper, facilitator, innovator, coach of onafhankelijke procesbegeleider helpen we hen om beleid en praktijk met elkaar te verbinden. Op basis van Design Thinking ontwerpen en begeleiden we (on- en offline) participatietrajecten, (inter)actieonderzoek en sociale innovatieprocessen. KR8LAB is binnen het publieke en sociale domein dé pionier in de toepassing van Design Thinking. We leunen daarbij sterk op onze bestuurs- en organisatiekundige expertise en professionele veldervaring.Bekijk hier het LinkedIN-profiel van Maurice Vroman »