• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Bureaus / Van Vieren / Mariska Staal
Van Vieren

Mariska Staal
Officemanager

Van Vieren B.V. is een middelgroot adviesbureau dat de passie voor het realiseren van inhoudelijke opgaven verbindt met de passie voor het ontwikkelen van mensen. Sinds onze start op 4 april 2004 combineren wij het doelgericht werken aan resultaat met het ruimte geven aan en stimuleren van ieders ontwikkeling. Wij leggen verbindingen. Verbindingen tussen mensen, binnen teams, binnen en tussen organisaties, in de samenleving. Verbindingen tussen wat mensen persoonlijk drijft, wat op organisatieniveau speelt en wat maatschappelijk van waarde is. Wij voelen ons deel uitmaken van een groter verband van professionals die betrokken bij willen dragen aan een betere wereld. Wij werken in en met een netwerk van klanten met wie we vaak vele jaren optrekken, zowel in de publieke als private sector. Trouw en vertrouwdheid zijn belangrijk in onze relaties om tot betekenisvolle verandering te komen in opgaven. Expertise • Ontwikkelen van vitale coalities, ketens, netwerken, regie en verbindend leiderschap. Veelal in grootstedelijke omgevingen (wijken, gebiedsontwikkeling, brede scholen). • Organisatieontwikkeling en fusies met de menselijke maat. Mensen in beweging brengen, hun kracht vrijmaken, verbonden met organisaties en opgaven. • Ontwikkelen van identiteit van mensen en organisaties. Management- en teamontwikkeling. Generatieleren. • Innoveren in het werken aan maatschappelijke opgaven. Proces- of programmamanagement bij complexe (beleids)opgaven.