• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Kennisbank / Cases / Tegen het licht M&C 4 2017
Kennisbank

Tegen het licht M&C 4 2017

Tegen het licht M&C 4 2017

11 december 2017 - In deze rubriek toetst Michael van der Velden normaliter gebeurtenissen en ethische kwesties uit de beroepspraktijk van organisatieadviseurs aan de professionele gedragscode. Dit keer gaat hij in op het belang van communities in het adviesvak.

‘Organisatieadviseur’ is een vak. Het vakmanschap stoelt op kennis, competenties, ervaring en vakethische waarden. Ethiek is een moraalwetenschap die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. Ethiek probeert de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd. Kennis en competenties zijn leerbaar. Ervaring is op te doen. Vakethische waarden eigen maken gebeurt door deelname aan een groep. Hiermee is het thema voor deze column gezet: professionele communities zijn noodzakelijk voor het vakmanschap van de organisatieadviseur.

Details