• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Kennisbank

Ne bis in idem

Ne bis in idem

30 december 2012 - Hoe vaak komt het voor dat een professioneel dienstverlener twee keer voor een tuchtrechter moet verschijnen en dat ook nog voor dezelfde zaak? Voor zover ons bekend héél zelden. In M&C 5.2012 schreven we over de zaak tegen de adviseur met dertig jaar ervaring, wiens rapport grondslag was voor het ontslag van klager. Met een beroep op het beginsel ne bis in idem probeerde de adviseur onder de tweede tegen hem ingediende klacht uit te komen. Dat beroep faalde en onlangs deed de Commissie van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) uitspraak. Een uitspraak die meer dan genoeg aanleiding geeft u nog eens mee te nemen in deze kwestie.

Om dit artikel te lezen, dient u een abonnement te hebben op M&C of lid te zijn van een van onze partners.
U kunt dit artikel ook los tegen betaling van € 4,95 opvragen.

Klik hier om in te loggen