• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Mensen / Jan School
Mensen

Jan School

Jan School
In mijn hoedanigheid als Office Manager coördineer ik de werkzaamheden van twee afdelingen binnen Hoogland Medical, te weten Customer Support en het Verpleegkundig Team. Mijn hoofdtaak bestaat uit het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen op kantoor en het in lijn brengen van de activiteiten met de strategische doelen van de organisatie. Speerpunten en streefpunten: - Inspireren, motiveren, waarderen, reflecteren. - Maximaal delegeren. - Employability. - Strengths-based approach. - Customer intimacy. - Leren en innoveren. Mijn takenpakket in deze functie omvat: • Het coachen van de afdelingshoofden; • Het ontwikkelen van formats voor evaluatie- en functioneringsgesprekken; • Het voeren van functioneringsgesprekken en het uitbrengen van voortgangsrapportage aan de directie; • Het coördineren van inwerktrajecten; • Het in kaart brengen van de scholingsbehoefte van medewerkers; • Het organiseren van ‘on the job’ trainingen; • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van een scholingsprogramma; • Stagebegeleiding/praktijkbegeleiding. www.hooglandmedical.nl

Bekijk hier het LinkedIN-profiel van Jan School »