• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Mensen / Jean-Paul de Poorter MPM CMC
Mensen

Jean-Paul de Poorter MPM CMC

Jean-Paul de Poorter MPM CMC
Organisatieverbetering Nieuwe interdepartementale aansturingsstructuur Bureau REACH / RIVM. Strategische herpositionering en reorganisatie Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Strategische doorlichting Centrum Gezond Leven / RIVM. Resultaatgerichte samenwerking Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, ontwikkeld voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu met een interdepartementale werkgroep in nauwe afstemming met marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Basisniveau provinciale regievoering groene wet- en regelgeving, ontwikkeld voor het IPO met een interprovinciale werkgroep in nauwe afstemming met medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Veranderingen Het voor het Landelijk Overleg Milieuhandhaving mee initiëren, draagvlak verwerven, invoeren en verbeteren van het probleemgericht in plaats van taakgericht handhaven van de milieuwetgeving. Algemeen: Handreiking Ketenhandhaving. En op verschillende deelterreinen: verboden consumentenvuurwerk, bouw- en sloopafval, asbest, dierlijke vetten, teerhoudend asfalt, explosieven voor civiel gebruik en elektronica afval.

Bekijk hier het LinkedIN-profiel van Jean-Paul de Poorter MPM CMC »